Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizceyi ikinci dil olarak öğrenenlerde sınav kaygısının cinsiyet ile ilişkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi K.Karabekir Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Dil öğretmenlerinin gözlemleri, öğrenci deneyimleri ve ilgili literatür, ikinci dil öğreniminde sınav kaygısının başarıyı olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, demografik özelliklerden biri olan cinsiyet ile İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenenlerdeki sınav kaygısı ilişkisi üzerine kuruludur. Araştırmada, 114 öğrenciye 22 maddeden oluşan sınav kaygı anketi uygulanmış, elde edilen veri, istatistik olarak çözümlenmiştir. Sonuçlar, cinsiyet ile sınav kaygısı arasında, sınav kaygısının doğurduğu güvensizlik, rahatsızlık ve olumsuz isteklendirme dışında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Teachers’ observations, students’ experiences and the related literature indicate that test anxiety is a factor that affects achievement negatively on second language learning. This study aimed to investigate the relationship between test anxiety of English as a Second Language learners and gender, one of the subject variables. In the research, the test anxiety scale consisted of 22 items was administered to 114 learners and the data gathered was analyzed statistically. It was found that there is no significant correlation between test anxiety of learners and gender of the participants, except the lack of self-confidence and negative motivation of learners.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :