Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingilizce öğrenenlerin yazma etkinliklerinde bilgisayar kullanmaya yönelik tutumları ve bilgisayarın yazma becerilerindeki başarıya olan katkısı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Dilmer1
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin, yazma etkinliklerinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını ve bu tutumların yazma becerilerindeki başarıya olan etkilerini bulmaktır. Öğrencilerin tutumlarını belirlemek amacı ile 40 öğrenciye anket uygulanmış, önceki döneme ait yazma becerileri ile bilgisayar derslerinden aldıkları puanlar ölçüt alınarak eşit yazma yeteneklerine ve bilgisayar tanışıklıklarına göre deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Her iki gruptaki adaylara uygulanan kompozisyon/makale testleri, iki puanlayıcı tarafından analitik puanlama yöntemi ile puanlandırılmış, elde edilen puanlar analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin yazma becerilerinde bilgisayar kullanmaya karşı olumlu tutum sergilediklerini, bilgisayarın başarı üzerinde olumlu katkısının bulunduğunu, bilgisayara karşı olumlu tutum sergileyen öğrencilerin, yazma becerilerinde önemli bir ölçüde başarılı olduklarını göstermiştir.

Özet İngilizce :

This research aimed to investigate the attitudes of ESL students towards computer use in writing skills, and the effects of computer on the achievement in writing. A questionnaire was given to 40 students to determine the attitudes, and then the students were assigned as control and experimental groups according to equal writing abilities and computer familiarity depending on their previous scores of the computer and writing classes. Writing samples of 20 pen-paper and 20 computer group students were scored analytically and analyzed statistically. Three results were found: First, ESL students had positive attitudes towards computer use in writing skills. Second, computer had a positive effect on the achievement in writing skills. Third, the participants who had positive attitudes had significantly higher scores.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :