Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imalat sanayindeki kobi’lerin ab’yi algılama düzeyleri: erzurum ili üzerine bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada ilk olarak NUTS-II düzeyinde bölgesel dengesizlik sorunsalının genelde Doğu Anadolu Bölgesi ve özelde de Ağrı, Van ve Erzurum alt bölgelerinde daha derin olduğu temel istatistiki verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonraki kısımda ise kalkınma-sanayileşme ifadelerine eş-anlı bakış açısından hareketle, Erzurum alt bölgesine AB tarafından KOBİ’lere yönelik uygulanacak programlar hakkında mevcut KOBİ’lerin bilinç düzeyi saha araştırmasıyla gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca KOBİ’lerin mevcut imkanları kullanabilme yetenekleri ortaya konulmaya çalışılmış ve girişimci algılamaları ile gelişme ilişkileri farklı bir boyutta değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, first the regional imbalance problem in NUTS II level has been tired to be brought into being with essential statistical data in Eastern Anatolia Region where this problem is deep on general context and Agri,Van and Erzurum provinces in special context. In the latter section associated with development and industrialization expression SME’s knowledge level has been searched by inquire research about EU’s regional program for SME’s in Erzurum. Furthermore, the SME’s capability of existing possibilities and entrepreneurship in development process has been studied in different dimensions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :