Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genişleme sürecindeki avrupa birliği: ekonomik performansa dayalı kümeleme analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Avrupa Birliği’ne tam üye yirmi beş ülke ve aday üç ülkenin beş ekonomik performans değişkeni çerçevesinde nasıl kümelenme gösterdiklerini araştırır. Çalışmada enflasyon, bütçe dengesinin gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı, toplam kamu borçlarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı, uzun dönem faiz oranı ve kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla değişkenleri kullanılmıştır. Veriler değişkenlerin 1997–2003 dönemi ortalamalarını kapsamaktadır. Çalışmada hiyerarşik olmayan kümeleme yöntemlerinden k-ortalama kümeleme metodu kullanılmıştır. Kümeleme analizi sonuçlarına göre Avrupa Birliği’ne tam üye ve aday konumdaki toplam yirmi sekiz ülke dört küme oluşturmuşlardır.

Özet İngilizce :

This paper investigates how 25 members of European Union and three candidate countries demonsrate a cluster in terms of five economic performance criteria, namely, inflation rate, public balance /GDP, general goverment debt /GDP, long-term intrest rates and per capita GDP. The data covers monthly average for the period of 1997-2003. In this study, k-mean clustering analysis which is one of the nonhierarchical clustering methods was used. According to the clustering analysis results, the 25 members of European Union and three candidate countries constituted four clusters.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :