Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerini azaltmak için türkiye’de uygulanan önlemler

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumun bütün kesimlerini ekonomik, sosyal ve politik açılardan etkileyen enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki bir artış olarak tanımlanır. Son 30 yıldır süre gelen yüksek enflasyon işletmeleri de olumsuz yönde etkilemiş ve bu olumsuz etkinin izleri aynı zamanda işletmelerin finansal tablolarında da net bir şekilde görülmüştür. Bu olumsuz etkileri gidermek amacıyla bazı yasal düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Bu çalışmada sözkonusu olumsuz etkilerin yasal düzenlemelerle nasıl giderilebileceği anlatılmaya çalışılmış, ancak bunların da yetersiz oldukları ve yeni önlemler alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Inflation that affects all the social strata from economic, social and political aspects is defined as a rise in the general level of prices. The high inflation continueing for the last thirty years also affected the companies negatively, and the signs of this negative effect were also seen on the financial statements of the companies clearly. In order to get rid of these negative effects, some legal regulations were put into effect. In this study, it was tried to indicate how these negative effects can be avoided by means of these legal changes, however, it was thought that they were also insufficient and that new legal regulations should be put into use.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :