POLİTİK DALGALANMALAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Öz Bu çalışmada , beş makroekonomik değişken için seçimsel politik dalgalanmalar (EPBC) hipotezinin Türkiye için geçerliliği test edilmektedir. Potansiyel içsellik problemi araç değişken (AD) yöntemiyle giderilmektedir. EKK yöntemi tahminlemesi, EPBC hipotezinin gayrisafi yurtiçi hasılat ve kamu harcamaları için varolduğunu; ancak M1, bankalararası faiz oranları ve enflasyon değişkenleri için ise varolmadığını göstermektedir.

Kaynakça

Alesina, A., Cohen G. D. ve Roubini, N. (1992), “Macroeconomic Policy and Elections in OECD Democracies”, Economics and Politics, 4, ss. 1- 30.

Alesina, A., Cohen G. D. ve Roubini, N. (1997), Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press , Cambridge, London.

Alesina, A. ve Roubina N. (1992), “Political Cycles in OECD Democracies”, Reviewof Economic Stıdies, 59 84), s.663-688.

Alesina, A., ve Sachs J. (1988), “Political Parties and the Business Cycle in the United States: 1948-1984), Journal of Money Credit and Banking, 20 (1), ss. 63-82.

Alesina, A. ve Rosenthal H. (1995), Partisan Politics, Divided Government and The Economy, Cambridge University Press., Cambridge.

Goodhart, C. ve Bhansalli, R. J. (1970), “Political Economy”, Political Studies, 18, 43-106.

Grier, K. B.(1987), “Presidential Elections and Federal Reserve Policy: An Ampirical Test”, Southern Economic Journal, 54 (3), ss.475-486.

Hausman, J. A. (1978), “Spesification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, ss. 1251-1271.

Heckelman, J. ve Berument H. (1998), “Political Business Cycles and Endogenous Elections”, Southern Economic Journal, 64 (4), ss. 987- 1000.

Heckelman, J. ve Whaples, R. (1996), “Political Business Cycles Before Great Depression”, Economic Letters, 5, ss. 247-251.

Hibbs, D. (1987), The American Political Economy, Harvard University Press, Cambridge.

Keil, M. W. (1988), “Is the Political Cycle Real Dead?”, Southern Economic Journal, 55 (1), ss. 86-99.

Kramer, G. H. (1971), “Short Term Fluctations in US Voting Behavior, 1896- 1964,” American Political Science Review, 65, ss. 131-143.

Lachler, U. (1982), “On Political Business Cycles with Elections Dates”, Journal of Public Economics, 17, ss.111-117.

Lindbeck, A. (1976), “Stabilization Policies in Open Economies with Endogenous Politicians”, American Economic Review, 66 (2), ss.1-19.

McCallum, B. T.(1978), The Political Business Cycle: An Empirical Test”, Southern Economic Journal, 44 (3), ss. 504-515.

Muller D. C. (1979), Public Choice, Cambridge University Pres, Cambridge.

Nordhous, W. D. (1975), “The Political Business Cycles” Review of Economic Studies, 42 (2), ss.160-190.

Rogoff, K. (1990), “Equilibrium Political Budget Cycles”, American Economic Review 80 (1), ss. 21-36.

Paldam, M. (1979), “ Is There Electoral Cycle? A Comparative Study of National Accounts”, Scandinavian Journal of Economics, 81, ss. 323- 342.

Tufte, E. (1975), “Determinants of the Outcomes of Midterm Congressional Elections”, American Political Science Review, 69, ss. 812-826.

Tufte, E. (1978), Political Control of the Economy, Princeton University Press., NJ. . .

, TCMB, www.tcmb.gov.tr