MRP II SİSTEMİNİN TEL ÇEKME PROSESİNDE UYGULANABİLMESİ İÇİN ÜRÜN YAPISI VE ROTA KARTI BİLGİLRİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Öz Tel çekme prosesinde, Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II) sisteminin uygulanmasında en önemli güçlük, değişen koşullara göre, farklı rota ve ürün yapısı bilgilerinin söz konusu olmasıdır. Tel çekme prosesindeki koşullara göre değişen ürün yapısı ve rota kartı bilgisini oluşturabilmek için; değişen koşullara göre rota kartı ve ürün yapısı bilgisini dinamik olarak üreten bir yapı gerekmektedir. Bu çalışmada; MRP II’nin tel çekme prosesinde uygulanabilmesi için; ürün yapısı ve rota kartı bilgilerini yeniden düzenleyerek, rota kartları yerine makine yetenek bilgilerini, MRP II sistemlerindeki hazır ürün ağaçları yerine makine yetenekleri ile ilişkilendirilebilir ürün yapısı şablonlarının kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

Altınay, Nazım. (2001), KBM400 Kullanma Kılavuzu, 10570 Rota Kartı Tanımlama, Yayınlanmamış Çalışma, Kayseri.

Altınay, Nazım. (2001), KBM400 Kullanma Kılavuzu, 5250 Ürün Yapısı Tanımlama, Yayınlanmamış Çalışma, Kayseri.

Dieter, George E. (1986), Mechanical Metallurgy, 3nd ed., McGraw-Hill, New York.

Hill, T. (1991), Production Operations Managment, 2nd ed., Prentice Hall, New York.

İlkay, M. S. (1987), İstatistiksel Stok Kontrolünden Üretim Kaynaklarının Planlanmasına, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

Kayalı E.S. ve H. Çimenoğlu, (1995), Plastik Şekil Verme İlke ve Uygulamaları Problem ve Çözümleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.

Mcnulty, M.J. (2002), "Rod breakdown, wire drawing and stranding mathematics", Wire Journal International.

Muscatello, J.R., M.H. Small, , ve I.J. Chen, (2003), “Implementing enterprise resource planning (ERP) systems in small and midsize manufacturing firms”, International Journal of Operationds & Production Management, 23 (8), p. 850-871.

Nakip, M., A. Akdoğan, , A. Çelik, Ş. Uzay ve M. S. İlkay, (2002), Açıklamalı İşletme Terimleri Sözlüğü, 2. Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Nonferrous Wire Handbook Committee, (1981), Nonferrous Wire Handbook Volume II "Bare Wire Processing", The Wire Association International Inc.

Orlicky, J. (1975), Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York, NY.

Yılmaz, C. ve M. S. İlkay, (1987), “Stok Kontrolünde Malzeme İhtiyaç Planlaması”, XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, İstanbul.

Wight, O.W. (1982), The Executive’s Guide to Succesful MRP II, Oliver Wight Publications Ltd., Brattleboro, VT.

Wight, O.W. (1984), Manufacturing Resource Planning: MRP II, Oliver Wight Publications Ltd., Brattleboro, VT.