Cilt: 3 Sayı : 2
Endüstri 4.0 Bağlamında Türkiye’nin Yerine İlişkin Güncel ve Gelecek Eksenli Bir Analiz
With Respect to Industy 4.0 an Analysis on Turkey’s Current and Future State
Zeki YÜKSEKBİLGİLİ,Gözde Zeynep ÇEVİK

22 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akeson, L. (2016), “Industry 4.0 Cyber-Physical Systems and Their Impact on Business Models”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karlstads Universitet,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Alçın, S . (2016). Üretim İçin Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0. Journal of Life Economics, 3 (2), 19-30. DOI: 10.15637/jlecon.129Aslıhan Özüdoğru, A. (2010), “Adana’da Dokuma Sanayi Yapılarının Endüstri Mirası Kapsamında İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüAuschitzky, E. (2014), “How Big Data Can Improve Manufacturing?”, McKinsey, Erişim: <http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-big-data-can-improve-manufacturing>, Nisan 2017. Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M. ve Rosenberg, M (2014), “How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape: An Industry 4.0 Perspective”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering (8): 39Dede, İ. (2017), “Dijital Sanayi Devrimi 7: Endüstri 4.0’Da 3D Yazıcılar”, Industryolog Akademi, Erişim: <https://industryolog.com/dijital-sanayi-devrimi-4-endustri-4-0da-3d-yazicilar/>, Mayıs 2017. Gerbert , P. vd. (2015), “Industry 4.0”, Boston Consulting, Erişim: <https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx> , Haziran 2017.Gürkaynak, M., İren, A. A. (2011), “Reel Dünyada Sanal Açmaz: Siber Alanda Uluslararası İlişkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2: 266.Kavrakoğlu, F. (2014), “Sanayi Devrimleri”, Kişisel Blog, Erişim: <http://blog.kavrakoglu.com/tag/ikinci-sanayi-devrimi/>, Nisan 2017.Lee, J., Kao, H. A., ve Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for industry 4.0 and big data environment. Procedia Cirp, 16, 3-8.Özdemir, Ş. (2014), “Sanayi Devriminin Bilim Tarihi Üzerine Etkisi”, Üretim Ekonomisi Kongresi Bildirisi.Özel, M. A. (2016), “4. Sanayi Devrimi Nedir?”, Mühendis Beyinler, Erişim: <https://www.muhendisbeyinler.net/4-sanayi-devrimi-nedir/>, Nisan 2017. Özhan, T. (2016), “Makinelerin Evrimi”, eKitap ProjesiRifkin, J. (2014), “Üçüncü Sanayi Devrimi”, İletişim Yayınları, Birinci Baskı, İstanbulTaghizadeh, K. (2015), “Sanayi 4.0”, KPMG Yönetim Danışmanlığı Araştırma Makalesi.Tandoğan, U. (2012), “Üçüncü Sanayi Devrimine Ne Kadar Hazırız?”, Dünya Gazetesi, Erişim: <http://www.dunya.com/kose-yazisi/ucuncu-sanayi-devrimine-ne-kadar-haziriz/13008>, Nisan 2017. The Economist, “A Third Industrial Revolution”, Erişim: <http://www.economist.com/node/21552901>, Nisan 2017.TUSİAD (2016), “Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0”, Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/576Üskent, S. B. (2006), “19. YY. İngiliz Romanında Endüstri Devriminin Yansımaları”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYılmaz, F. (2016), “Dünyada Endüstri 4.0”, Endüstri 4.0., Erişim: <http://www.endustri40.com/dunyada-endustri-4-0/>, Haziran 2017http://ushistoryscene.com/article/second-industrial-revolution/, Nisan 2017.http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/watt_james.shtml, Nisan 2017. http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/, Haziran 2017.http://www.endustri40.com/siber-fiziksel-sistemler/, Nisan 2017http://www.endustri40.com/turkiyede-endustri-4-0/, Haziran 2017.http://www.gazeteekonomi.com/ekonomi/sanayi-40-konferansinda-engelse-gonderme-h153237.html, , Nisan 2017. http://www.otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/97-turkiyenin-kuresel-rekabetciligi-icin-bir-gereklilik-olarak-sanayi-40, Nisan 2017. http://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html, Haziran 2017.http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/sanayi-devrimi-1107, Nisan 2017. https://hbrturkiye.com/endustri-4-0-akilli-fabrikalarin-akilli-guvenligi>, Nisan 2017. https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_veri, Nisan 2017https://tr.wikipedia.org/wiki/Bulut_bilişim, Nisan 2017.
Zeki YÜKSEKBİLGİLİ,Gözde Zeynep ÇEVİK