Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk tarım sektörü verimliliğinin parametrik olmayan bir yöntemle analizi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
736
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, Türkiye'deki 81 ilin 2000-2009 dönemi verileri kullanılarak tarım sektörü performansları incelenmiştir. Malmquist Verimlilik İndeksi yöntemleriyle illerin tarım sektörü performansı; toplam faktör verimliliğindeki değişme ve bileşenleri (teknik etkinlikteki değişme ve teknolojik ilerleme) hesaplanarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara göre, Türkiye genelinde teknolojik ilerlemenin etkisiyle verimlilik ortalama %16 artmıştır. 2000 yılından 2009 yılına %23,3'lük bir teknolojik ilerleme yaşanırken, teknik etkinlikte %6'lık bir düşüş gerçekleşmiştir. Ölçek etkinliğindeki azalıştan kaynaklanan bu etkinsizlik, ülke genelinde uygun ölçekte üretim yapılmadığını göstermiştir. 2009 yılında saf etkinliğin 2000 yılına göre %1,1'lik artış gösterdiği başka bir deyişle, ülke genelinde uygun girdi kullanımının arttığı da tespitler arasındadır. Bu 10 yıllık dönem için verimlilik değişiminde en fazla ilerleme gösteren il Ordu iken, Mardin negatif yönde en fazla verimlilik değişimi yaşayan il olmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the agricultural performances of 81 cities in Turkey were analysed by using the data of 2000-2009 period. The performances were evaluated by calculating the change in total factor efficiency and its components (technical efficiency change and technological change) by using Malmquist efficiency index. The findings reveal that productivity has increased 16% in average due to the technological change. Whereas there is an increase of 23.3% from 2000 to 2009 in technology, there is a decrease of 6% in technical efficiency. This inefficiency, which is the result of decrease in scale efficiency displays scale inefficiency in production throughout the country. Another finding of the study is that the pure technical efficiency has increased 1.1% from 2000 to 2009 which is a sign of increase in efficient input usage throughout the country. For this 10-year period, Ordu has been the city that has made the highest improvement whereas Mardin has displayed the greatest decrease in efficiency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :