Kalite Fonksiyon Göçerimi (Gop Üniversitesinde Bir Uygulama)

Öz KFG, toplam kalite yönetim felsefesi içerisinde müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik tasarımdan satış sonrası hizmetleri de içine alan bütünleşik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda esas olan müşterilerin beklentilerini sürecin her aşamasına dahil etmektir.Bu çalışmada imalat sektöründen farklı olarak bir hizmet kurumu olan üniversitede uygulama yapılmıştır. Çalışmada yüksek lisans programlarının müşteri (öğrenci) istek ve beklentileri dikkate alınarak yeniden tasarlanması amaçlanmıştır.Sonuç olarak çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesince yüksek lisans programının nasıl olması gerektiği hususu önerilmiştir.

Kalite Fonksiyon Göçerimi (Gop Üniversitesinde Bir Uygulama)

Kaynakça

Abasov, V. (2002), Mamul ve Mamul Üretim Sisteminin Geliştirilmesinde Kalite Fonksiyon Göçeriminin Rolü ve Bir Uygulama, yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Abasov, V. ve Y. Gökşen (2002), “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulanması”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Akao, Y. (1997), QFD: Past, Present and Future, International Symposium on QFD.

Akbaba, A. (2000), “Kalite Fonksiyon Göçerimi Metodu ve Hizmet İşletmelerine Uyarlanması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı:3.

Akbaba, A. (2002), Konaklama İşletmelerinde Kalite Fonksiyon Göçerimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Başaran, F. (2002), “Sanat Yönetiminin Bir Alt Birimi Olarak Fotoğraf sektörü İşletmeciliği ve Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Bolt, A. ve G. Mazur (2002), “Jurassic QFD Integrating Service and Product Quality Function Deployment”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Day, R. (1998), Kalite Fonksiyon Yayılımı Bir Şirketin Müşteri ile Bütünleşmesi, ASQC Quality Pres, Wisconsin.

Dinçer, G. (2002), Stratejik Kalite Yönetiminde Kalite Fonksiyon Açınımı ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Meriç, A. (2003), Kalite Fonksiyon Göçerimi ( QFD ) Tabanlı Çalışanların Performansını Ölçmeye Yönelik Yeni Bir Metodun Geliştirilmesi ve Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Özdil, N. ve S. Dönmez (2002), “Örme Alanında Faaliyet Gösteren Bir Tekstil İşletmesinde Kalite Fonksiyon Göçeriminin Uygulanması”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Özkan, Y., Ö. Demirel ve H. Zengin (2002), “Müşteri Sadakatinin Sağlanmasında QFD Metodolojisinin Kullanımı”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Sarsılmaz, M. (1999), Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Bir İletmede Uygulama Denemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Usta, R.ve T. Bıyıklı (2005), “Total Quality Management, Quality Management System and Quality Function Deployment”, 11 th International Symposium on Quality Function Deployment, Kuşadası.

Yenginol, F. (2000), Yeni Ürün Geliştirmede Müşteri İstek ve İhtiyaçlarını Teknik Karakteristiklere Dönüştürülmesini Sağlayan Bir Yöntem: Kalite Fonksiyon Göçerimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İzmir.

Yenginol, F. (2002), “Neden Kalite Fonksiyon Göçerimi ?”, I. Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Yıldırım, H. (2002), Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Pazarlama Stratejisi Olarak Toplam Kalite Yönetiminde Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

(www.qfdi.com/what_is_ofd/history_of_qfd 28.11.2004)