Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilgi düzeyleri

Yazar kurumları :
Alaçam Habilli İlköğretim Okulu1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD2
Görüntülenme :
1004
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin, ülkemizde 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve bu bilgi düzeyinin eğitim düzeylerine (hangi yüksek öğrenim kurumundan mezun olduklarına) göre, kıdemlerine göre ve yapılandırmacılıkla ilgili seminerlere katılıp katılmamalarına göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın evrenini, 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde Samsun il sınırları içinde görev yapan 4240 sınıf öğretmeni, örneklemini ise 565 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı ile İlgili Bilgi Düzeyini Ölçme Testi" ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve Scheffe çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacılığa ilişkin bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve bilgi düzeylerinin hangi yüksek öğrenim kurumundan mezun olduklarına ve kıdemlerine göre farklılıklar gösterdiğini, yapılandırmacılıkla ilgili seminerlere katılıp katılmamaya göre ise farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate elementary school teachers' knowledge level regarding constructivist approach in terms of several variants. The universe of the study consists of 4240 elementary teachers who worked in the city of Samsun during 2006-2007 spring term. The study sample is 565 elementary teachers who worked in the city of Samsun. The data of the study is collected via the "Constructivist Theory Knowledge Measurement Test" developed by the researchers. One way variance analysis was used to analyze collected data. Also, scheffe test was applied to compare group means. Elementary school teachers' knowledge level about constructivist theory was found in middle level in this study. A significant difference was found between teachers who graduated from College of Education Department of Elementary Education, and Institution of Education and Education Academy. The results show that teachers, less than 5 years teaching experience, have more knowledge about constructivist theory than other teachers. And there is no significant difference between teachers' knowledge about constructivist theory and how frequently they attend constructivist theory seminars.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :