Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim programlarında aile eğitimi (hayat bilgisi dersi örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
735
DOI :
Özet Türkçe :

Aile kavramının birçok farklı tanımı olmasına karşın sosyoloji literatüründe temel kabul edilen ailenin, toplumun devamında ve gelişiminde önemli ve öncelikli bir kurum olduğudur. Aile, modern, post modern her dönemde var olmuş işlevleri farklılaşan fakat önemi değişmeyen bir yapı özelliği göstermektedir. Aile kavramının öğretimi de bu devamlılığın bir nedenidir. Formal ya da informal süreçlerde hem aile içinde hem de okullarda ailenin önemi ve işlevleri çocuklara aktarılmaktadır. Aile içinde bu süreç informal biçimde görülmekte, okullarda ise formal biçimde öğretim programları ile öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, toplumun temel yapı taşı olarak tanımlanan ailenin, öğretim programlarında öğretilebilirlik düzeyinin kazanımlar bazında incelenmesidir. Bu amaçla Hayat Bilgisi dersi öğretim programı araştırma kapsamında ele alınmıştır. Dersin hem hedefleri hem de içeriği aile kavramının öğretimine uygundur ve öğretim programları içerisinde en çok aileye dönük kazanım bu derste yer almaktadır. Makalede içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Aile kazanımları; aile yapısı, ailenin özellikleri ve önemi, aile içi ilişkiler, ailenin işlevleri ve akrabalık ilişkileri gibi kategoriler bağlamında incelenmiş ve analiz yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

There are various descriptions of family concept. However at sociology literature, family is an institution which is significant and preferred for permanency and improvement of society. Family has existed at any periods of life, modern or post modern and has showed a structure whose functions have differentiated but whose importance hasn't changed at all. Teaching of family concept constitutes a reason for this permanency. The significance and functions of family are conveyed to pupils both within the family and at school through formal or informal processes. That process is conducted in an informal way within families. However at schools it is desired to be acquired to the pupils in a formal way within curriculum. The aim of this study is to investigate the level of teach ability of family within curriculums, defined as building block of society, at acquisitions base. For this reason, Science of Life is discussed in the scope of curriculum research. The aims and context of the lesson are appropriate for teaching family concept and acquisition of family exists in this lesson more than the others. Family acquisitions, family structure, family specifications, importance of family, intrafamily relations, family functions and lines of descend are categorized by context analysis method and they are analyzed according to this method.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :