Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise fizik 12 ders kitabının fizik öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
1056
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, yeni programa göre M.E.B.'nca hazırlanan ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan Fizik 12 ders kitabının; görsel, biçimsel, içerik, laboratuvar etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan 85 soruluk kitap değerlendirme ölçeği, farklı okullarda görev yapan ve farklı hizmet sürelerine sahip 48 fizik öğretmenine web ortamında dağıtılmış, bu ölçeğe göre kitabın değerlendirilmesi istenmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS 15.00 programı ile yapılmıştır. M.E.B.'nca yazdırılan ve 2008-2009 öğretim yılında okutulmakta olan Fizik 12 ders kitabı görsel, biçimsel, içerik, laboratuvar etkinlikleri, ölçme ve değerlendirme yönünden 5 puan üzerinden 3,19 puan almıştır. Oysa M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu'nca bu kriter 5 puan üzerinden en az 4,5 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle incelenen kitabın öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığı anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, it is purposed to evaluate in visual, formal, content, laboratory facilities, and evaluation of PHYSICS 12 textbook which is in use in 2008-2009 academic year and prepared according to new programme by Ministry of National Education. Prepared book evaluation scale contains 85 questions. This scale distributed to 48 physics teachers which are working in different schools and which have different service times and asked them to evaluate the book according to this scale. The datas get from this evaluation analyzed by SPSS 15.00 programme. Physics 12 textbook prepared by Ministry of National Education get 3,19 out of 5 for visual, formal, content, laboratory facilities, practice and evaluation. Whereas this must be 4,5 out of 5 according to Board of Education and Discipline. Therefore, it is understood that the reviewed book did not meet the teachers expectations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :