Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğrencileri “öğretmenlerini” nelere benzetmektedirler?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü1
Görüntülenme :
870
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlar, yaşamda bazen benzetmeleri kullanarak duygu ve düşüncelerini anlatmaya çalışırlar. Benzetmeler (mecaz, eğretileme, teşbih, istiare, metafor) şeklinde kullanılabilir. Öğretmen, öğrencilerin gözünde belli varlıklara da benzetilebilir. Bu olgunun incelenmesi, öğretmen yetiştiren yetişeklerin hazırlanmasında ve değerlendirilip geliştirilmesinde önemli katkısı olabilir. İlköğretim öğrencileri ve bu kademede görevli öğretmenleri nelere benzetmekte ve öğretmenleri konusunda duygu ve düşüncelerini hangi kültürel özeliklerle anlatmaktadırlar? Bu benzetmeler ve özelikler, sınıflara ve cinsiyete göre anlamlı derecede değişmekte midir? Bu araştırmada, nicel ve nitel araştırma yönteminin odak grup görüşmesi kullanıldı. Ankara'da bir ilköğretim okulunun 2. sınıfından 8. sınıfına dek okuyan öğrencilerin öğretmenlerini neye benzettikleri ile ilgili görüşleri alındı. Onların arasından random yoluyla seçilen öğrencilerle odak grup görüşmesi yapıldı. Öğrencilerin görüşleri sınıflara ve cinsiyete göre anlamlı derecede değişmemektedir. Öğrenciler öğretmenlerini genellikle olumlu benzetmeler yaparak anlatmaktadırlar. Yapılan odak grup görüşmesinde de öğretmenleriyle ilgili neden bu tür benzetmeler yaptıklarını açıklıyorlar Bu verilere dayanarak öğrencilerin, öğretmenlerle ilgili benzetmelerinin, duygu ve düşüncelerinin olumlu boyutta yer aldığı bunların sınıflara göre değiştiği, fakat cinsiyete göre değişmediği söylenebilir.

Özet İngilizce :

People try to explain the feelings and thoughts in life, sometimes using metaphors. Analogies are made by students. One of the important assets for students in the teacher. The teacher is like the eyes of certain assets. This is a very natural phenomenon. Examination of these cases, an important contribution to the development of teacher training curriculum preparation and can be evaluated. Elementary students and staff at this level compares what teachers and teachers of cultural properties which relate the feelings and thoughts about? These metaphors and properties, class and sex, varied significantly according to the Is? In this research, both quantitative and qualitative research methods were used focus group interviews. Was chosen in a primary school in Ankara. This primary school 2 and 8 opinions of the students were in class. Among them random was chosen as a focus group discussion with students. Data reduction, validation was used to show off the result. Students' opinions do not change significantly according to gender and class. Imitation of teachers by students relate generally positive. Based on these data, students, teachers and related, feelings and thoughts in a positive dimension to the classes they have changed, but said that does not change according to gender.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :