Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin görsel okuryazarlıkları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğrencilerinin görsel okuryazarlıkları üzerinedir. Araştırma 2007-2008 eğitim-öğretim yılında Çanakkale il ve ilçe merkezlerindeki ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 5. sınıf, Sınıf Öğretmenleri üzerinde yapılmıştır. Öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren "kişisel bilgi formu" (A bölümü), görsel okuryazarlığa yönelik öğretmen yeterliliklerinin ve öğrenci düzeylerinin belirlenmesi ile ilgili olan otuz ikişer maddelik B ve C bölümlerinden oluşan anket ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde cinsiyete göre farkın anlamlılığı t testi; kıdeme, mezun olunan okul türüne ve sınıf mevcuduna göre farkın anlamlılığı da tek yönlü varyans analizi (ANNOVA-F testi) yöntemleri ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre; sınıf öğretmenleri görsel okuryazarlığa, görsel öğrenmeye, görsel okuryazarlılıkla ilgili sınırlılıklara, görsel dile ve renk ipuçlarına yönelik maddelere; öğrencilerin görsel okuryazarlık, görsel ayırt etme ve görsel dil düzeylerine yönelik maddelere "genellikle" katılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin çoğu, görsel okuryazarlığa, görsel öğrenmeye, görsel dile yönelik yeterlidir. Öğrenci düzeylerinin çoğunun, görsel okuryazarlığa, görsel ayırt etmeye, görsel dile yönelik olarak yüksek olduğu düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

This research has been done about the visual literacy of 5th grade students and their teachers. The research was carried out in 2007-2008 education period with 5th grade students and their teachers at primary schools of Çanakkale (province and districts). The data were collected by questionnaires that included sections like "Personal information forms" that asked for personal information of the teachers (Section A) and B and C sections that aimed to determine visual literacy competencies of teachers and levels of students with thirty two questions in each section. The data about the significance of gender difference were analyzed by T-test while the data about the significance of difference in length of service, schools graduated and class size were analyzed by variance analysis (ANOVA-F test). According to the results teachers "generally" agree with the items about visual literacy, visual learning, limitations of visual literacy, visual language and color clues. Teachers "generally" agree with the items related to students' visual literacy, visual discrimination and their levels of visual language. According to the results of the research, most of the teachers are competent in visual literacy, visual learning and visual language. It is thought that most of the students' level of visual literacy, visual discrimination and visual language are high.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :