Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye selçuklularında kültürel hayat

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
775
DOI :
Özet Türkçe :

XIII. yy. da Anadolu’nun siyasi ve kültürel hayatı gözden geçirildiginde fevkalade önemli hadiseler, yeni siyasi olusumlar karsımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan Mogol istilası Anadolu’nun siyasi cografyasını altüst etmis ve Türkiye Selçuklu devletinin ınkırazına sebebiyet vererek bu cografya üzerinde, Karamanogulları, Aydınogulları, Candarogulları, Pervaneogulları, Sahipataogulları, Osmanoguları gibi yeni Türkmen beyliklerinin dogmasına sebep olmustur. Mevlâna Celaleddin’in eserlerinde sadece tasavvuf hayatına ait bilgiler mevcut degildir. O, eserlerinde genellikle dini bilgiler ve nasihatlarda bulunmakla birlikte, yasadıgı dönemde en karısık devresini yasayan Anadolu’nun siyasi, iktisadi ve kültürel hayatı hakkında da pek çok kıymetli bilgi vermekten geri kalmamıstır. Bu döneme ait yerli kaynakların azlıgı göz önünde tutulacak olursa, Mevlâna’nın verdigi bilgilerin kıymeti kendiliginden ortaya çıkar. Mevlâna, eserlerinde her ne kadar Anadolu hayatını tasvir etse de, O’nun verdigi bilgilerden XIII. yüzyıl Anadolu’sundaki kültür hayatının Orta Asya ile baglantısının gözardı edilemiyecigi, Türk tarihiyle kültürünün bir bütünlük ve devamlılık arzettigi fikrinin teyit edildigi görülmektedir.

Özet İngilizce :

In Mevlâna Celaleddin’s works, not only the informations related to sufist life encountered, in addition to religious advises and principles, he also stated many clues associated with the political, economic and cultural life of Anatolia in his time. Avareness of the shortage of the works that were performed by the people of Anatolia in this era make us admire the importance of Mevlâna ’s informations. Although Mevlâna mainly tried to describe the life in Anatolia, by using his clues, it becomes obvious that it is imposible to ignore the Central Asian ties of 13. century Anatolian cultural life and it comfirms that Turkish history and culture constitute a monolitic and contunious structure.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :