İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi

Bu çalışmanın amacı, İngilizce edatları Türkçe sözcük ve cümleler içersinde örtük olarak ifade edilmesi yoluyla öğretilmesine yönelik bir öneri sunmaktır.  Çalışma sözcüklerle ve cümlelerle ifade edildiği için nitel betimsel yaklaşım kullanılmıştır. Ayrıca çalışma edatlarla sınırlandırıldığı için örnek olay (case study) yöntemi kullanılmıştır.  İlk olarak Türkçe Sözlük (2005) taranarak İngilizce edatları harf olarak kapsayan Türkçe sözcükler veya sözcük grupları teker teker bulunmuş ve bunların sözcük başında (forma, format), sözcük içinde (üniforma) ve sözcük sonunda (metafor, anafor) yer alma durumları belirlenmiştir. İkinci olarak, İngilizce edatların Türkçe karşılıkları, (örn. for = için) söz konusu edatın yazıbirim olarak yer aldığı kelimelere anlamlı şekilde eklenmiştir. (forma için; for = için). Son aşamada bu sözcük ve sözcük gruplarıyla Türkçe anlamlı cümleler üretilmiştir. Sonuç olarak, hem İngilizce edatların hem de Türkçe karşılıklarının Türkçe cümle içersinde örtük olarak öğretilebileceği “bir öğretim veritabanı” ortaya konmuştur. Bu çalışmada cümleler ile sınırlandırılan Türkçe-İngilizce edatlar, başka çalışmada çeşitli Türkçe metinler - atasözü, deyim, duvar yazısı, vd.- içersinde de  ifade edilebilir.

A Suggestion of Teaching English Prepositions in the Turkish Sentences Covertly: Turkish Method

The aim of this study is to offer a suggestion about expressing the prepositions of the English language in the Turkish words and sentences covertly. The study used the qualitative and descriptive approach since it expressed the study as words and sentences.  Firstly, a Turkish dictionary (2005) was reviewed to explore the Turkish words and word groups one by one that include the prepositions as letters. It was seen that these prepositions take place as the first syllable (forma, format), middle syllable (üniforma) and last syllable (metafor, anafor) of the Turkish words.  Secondly, the Turkish meaning of them (e.g. for = için) are added to those words (forma için; for = için) that scripturally include these prepositions. Finally, the meaningful sentences in Turkish are formed by using these words and words group. As a result, it was seen that “a teaching database” was produced that can be used in teaching the English prepositions and their Turkish meanings in the Turkish words and sentences covertly. The Turkish-English prepositions expressed only by sentences can also be stated in different Turkish texts (proverb, idiom, and graffiti).

___

Allsop, J. (1987). Cassell’ Students’ English Grammar. East Sussex: Cassel.

Collins Cobuild English Grammar (1990). London: Collins ELT.

Doğan, S. E. (20016). 5. sınıf Türk yabancı dil sınıflarında doğrudan ve dolaylı öğretimin kelime gelişimi üzerinde etkililiği karşılaştırma çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Eastwood, J. (2000). Oxford Practice Grammar, New Edition. Oxford: Oxford University Press.

Harmer, J. (1986). Teaching and Learning Grammar. London: Longman.

Hewings, M. (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Hori, T. (2016). Investigating the Implicit Language Learning of Japanese Adult EFL Learner. Bulletin of Graduate School, Soka University, 38, Japan.

Kemmis, S. (1980). The imagination of the case and the invention of the study, in Simons, H. (ed.). Towards a Science of the Singular. Norwich: University of East Anglia, CARE, Occasional Publication, No 10.

Kırbıyık, M. (2007). Yûsuf Hâlis, Miftâh-ı Lisân, Fransızca – Türkçe Sözlük. İstanbul: Beşir Kitabevi.

Leech, G. (1989). An A- Z of English Grammar & Usage. England: Longman.

Murphy, R. (2000). Essential Grammar in Use, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Murphy, R. (2002). English Grammar in Use, Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Reber, A.S. (1993). Implicit Learning and Tacit Knowledge: An essay on the cognitive unconscious. New York: Oxford University Press.

Robson, C. (1995). Real World Research. Oxford: Blackwell.

Swan, M. (1995). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Swan, M. (1988). Basic English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Tomakin, E. (2014a). Teaching english (grammar) in the turkish text: a case of simple present tense: Işıl maketi iter. Macrothink Institute, International Journal of Learning & Development, 4(1), 115-131.

Türk Dil Kurumu, (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: 10. Baskı, Akşam Sanaat Okulu.

Westgren, R. E ve Litzenberg, K. K. (1989). Designing agribusiness capstone course: overt and covert teaching strategies. Agriculture Journals, 5(4), 361-366.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. https://www.verywell.com/what-is-latent-learning-2795327, (erişim tarihi) 19.10.2017). http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780195106589.001.0001/acprof-9780195106589 (erişim tarihi, 23.10.2017).

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyuefd360642, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {1601 - 1623}, doi = {}, title = {İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi}, key = {cite}, author = {Tomaki̇n, Ercan} }
APA Tomaki̇n, E . (2017). İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1601-1623 .
MLA Tomaki̇n, E . "İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 1601-1623 <
Chicago Tomaki̇n, E . "İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 1601-1623
RIS TY - JOUR T1 - İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi AU - Ercan Tomaki̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1601 EP - 1623 VL - 14 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi %A Ercan Tomaki̇n %T İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Tomaki̇n, Ercan . "İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Kasım 2017): 1601-1623 .
AMA Tomaki̇n E . İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1601-1623.
Vancouver Tomaki̇n E . İngilizce Edatların Türkçe Cümle İçinde Örtük Öğretimi Üzerine Bir Öneri: Türkçe Yöntemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1601-1623.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

39.1b21.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

1910/1911 Tarihli İlkokul Müfettişlerinin Görevlerine Dair Yönerge’nin Günümüz Eğitim Teftişi Uygulamaları ile Karşılaştırılması

Mehmet Emin USTA, Fatma ÖZMEN

Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi

Murat ÖZTÜRK, Ali Rıza AKDENİZ, Hasan BAKIRCI

İki Düzeyli Doğrusal Modeller İçin Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Suna AKYOL, Koray CEBERUT, Seçil KARAKUŞ

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Çevre Eğitimi Kavramları Farkındalık Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

YAĞMUR ÖTÜN, Hüseyin ARTUN, Atilla TEMUR, İsrafil TOZLU

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Eğitsel Bilgisayar Oyunları

Ebru TURAN GÜNTEPE, Necla DÖNMEZ USTA

Matematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirilmesi

Mesut ÖZTÜRK, Abdullah KAPLAN

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşleri ve Karar Verme Becerisi Arasındaki İlişki

Haki PEŞMAN, Üzeyir ARI, Oktay BAYKARA

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması

Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU, Harika Özge ARSLAN

Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)

Yasin KILIÇ, Mehmet Akif HAŞILOĞLU

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Çalgıları - Blok Flüt Dersinden Beklentileri: Uludağ Üniversitesi Örneği

Ajda ŞENOL SAKİN