Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Alanında Son Yıllarda Komşu Ülkeler İle Yaşadığı Bazı Problemler Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Son iki yüzyıldır gelişen uluslararası hukuk ve bunun alt kolu olarak isimlendirebileceğimiz denizler hukuku çerçevesinde, ülkelerin denizlerdeki egemenlik alanları, karasal sınırlarda olduğu gibi sınırlar dâhilinde belirmeye başlamıştır. Denizler hukukundaki gelişim ve devletlerin denizler üzerindeki egemenliklerinin sınırlara tabi olması, denizlerdeki denetim konusunda deniz kuvvetleri haricinde kolluk güçlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu kolluk güçlerinin başında birçok devlet bünyesinde “Sahil Güvenlik” teşkilatları kurulmuş, devletlerin karasuları ve münhasır ekonomi bölgelerindeki balıkçılık, taşımacılık gibi ticari faaliyetlerin denetimi ağırlıklı olarak bu kurumlara devredilmiştir. Bu çalışma, sahil güvenlik kavramının ne olduğunu, sahil güvenlik teşkilatımızın görev ve yetkilerini ve balıkçılarımızın hem ülkemiz hem de başka ülke sahil güvenlik teşkilatları ile yaşadığı problemleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, 7 komşu ülke sahil güvenlik teşkilatları ile balıkçılarımız arasında geçen olaylar incelenmiştir. 2007-2011 yılları arasında toplam 21 vaka saptanmış olup bunların tamamı Karadeniz'de yaşanmıştır. Çalışmada bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için bazı öneriler sunulmuştur.

A Preliminary Assessment About Some Problems in The Coast Guard and Fisheries Field Which Occurred Between Turkey and Neighboring Countries in Recent Years

Boundaries started to appear as well as within the sea areas the territorial boundaries, with international law and law of the sea that it be termed sub-branches within the framework of the sovereignty of countries which evolving the last two centuries. On the development of law and the sovereignty of the states of the Seas are subject to the limits in the sea, except for the control of law enforcement in the formation of naval forces laid the groundwork. This is the beginning of the many state law enforcement officers within the "Coast Guard" organizations established states, territorial waters and exclusive economic zones, fishing, transport, such as the control of commercial activities mainly transferred to these institutions. This study aims to show the concept of the coast guard, duties and powers of Turkish Coast Guard and problems of Turkish fishermen which occur both our country and other countries security services. In the present study, events between Turkish fishermen and 7 neighbor coast guards were investigated. Total 21 events were established between 2007-2011 years and all events occurred in the Black Sea. Some suggestions were presented to prevent recurrence of such incidents in the study.

Kaynakça

Aktürk, Ş. 2013. “Türk-Rus İlişkilerinin Realist Bir Değerlendirmesi, 2002-2012: Zirveden Dibe mi?” Hazar Raporu Bahar 2013: 67-70

Anonim, 1982. Third United Nations Conference On the Law of the Sea; A/CONF- 62/122, UN New York 1982

Anonim, 2010. Annual report of the Black Sea Commission Advisory Group on Fisheries and Other Marine Living Resources. Publications of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC), 2010-5, Istanbul, Turkey, 101 pp.

Anonim, 2011. Türkiye ve Yunanistan: Ege'deki Anlasmazligi Çözmenin Zamani Kriz Grubu Avrupa Brifingi No 64, 19 Temmuz 2011:11-13

Anonim, 2013. Su Ürünleri İstatistikleri 2012.

Durukan, M. 2007. Kıyı Alanları Konusunda Ulusal Mevzuat ve İdari Yapı, Türkiye' nin Kıyı ve Deniz Alanları 1. Ulusal Konferansı, 24-27 Haziran 1997, Ankara, Türkiye Kıyıları 97 Konferansı Bildiriler Kitabı, 59-68.

Güneş, Ş. A. 2007. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması. AÜHF Dergisi, 56(2): 17

Karagül, S. ve Çiçekçi, C. 2011. Türkiye – Yunanistan İlişkilerinde Güvenlik Söylemi: Tarihsel Parado- kstan Alternatif Söylemlere Çıkarımlar. IV. Uluslararası Balkan Kongresi Nisan 2011, Kocaeli: 16

URL 1,2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahil_güvenlik (giriş 15.04.2014)

URL 2, 2014. http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahil_Güvenlik_Teş kilatı_(Türkiye) (giriş 15. 04. 2014)

URL3,2014. http://www.tudav.org/index.p-hp?option = com_ content&view=article&id=206%3Akaradeniz- muehasr-ekonomik-boelge-emb & catid=40%3 Amuenhasr - ekonomik-boelge & Itemid = 54 & lang=tr (giriş 15.04.2014)

URL 4, 2014. http://www.denizhaber.com/HABER/20898/1/k arahasanoglu-balikcilik.html (giriş 16.04.2014)

URL 5, 2014. http://www.denizhaber.com.tr/guncel/23822/pot i-limani-turk-balikci-karahasanoglu-batum-ha- msi-gurcu-av-romorkor-konsolos.html (giriş 16.04.2014)

URL 6, 2014. http://www.zaman.com.tr/dunya_romanya-kara- sularinda-avlanan-20-turk-balikci-gozaltina- alindi_969550.html (giriş 16.04.2014)

URL 7, 2014. http://www.kircaalihaber.com/?pid=3&id_news =4810 (giriş 16.04.2014)

URL 8, 2014. Http://www.euractiv.com.tr/yazici-sayfasi / article /aihm-turk-balikcilar-icin-bulgaristandan- savunma-istedi-024625 (giriş 16.04.2014)

URL 9, 2014. http ://qha.com.ua/ukrayna-2-turk-balikci- teknesine-el-koydu-68516tr.html (giriş 16. 04. 2014)

URL 10, 2014. http://www.denizhaber.com.tr/guncel/34284/tur k-balikci-tekne-gurcistan-ergun-kardesler-el- konuldu-gurcu-yetkili.html (giriş 16.04.2014)

URL 11, 2014. http://www.uscg.mil/acquisition/uas/default.asp (giriş 20.12.2014)

URL 12, 2014. http://defense-update.com/20130813 _uavs-in- the-u-s-coast-guard.html#.VJati 14gY (giriş 20.12.2014)

URL 13, 2014. Http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/Detay. aspx?OgeId=3 & Liste=Kutu Menu (giriş: 20. 12.2 014)

URL 14, 2013. Yazılı görüşme, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bilgi Edinme Birimi, Ankara, www.sgk.tsk.tr 07.11.2012

Sezgin, M. 2007. Deniz Kirliliğine Neden Olabilecek Deniz Kazalarında Sahil Güvenlik Birimlerini Koordinatör Rolü Ve Kriz Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 194 s.

Turgay, M. 1984. Deniz Hukuku ve Denizlerdeki Mineral Kaynakları, Madencilik Dergisi, 23(2): 46

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

13526

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Alanında Son Yıllarda Komşu Ülkeler İle Yaşadığı Bazı Problemler Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Kadir Bülent TEBER, SÜLEYMAN ÖZDEMİR

Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi

Kenan ALPASLAN, Gökhan KARAKAYA, Mehmet KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet Ali Turan KOÇER

Elazığ İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Mevcut Durumu

İlhan CANPOLAT, Erdem MEMİŞOĞLU, Selahattin GÜRÇAY, Nevim BİRİCİ, Gülden ARISOY

İskenderun Körfezi'nde Baraküda (Sphyraena sphyraena, Linnaeus, 1758)'nın Otolit Kimyası

SEVİL DEMİRCİ, AYŞE ÖZYILMAZ, EMRAH ŞİMŞEK

Effect of A Probiotic Product, Promarine on Growth Responses of Indian White Prawn, Penaeus (Fenneropenaeus) Indicus

A. Ahmed BALQADI, J. Adnan SALAMA, Mohammad Saeed A. MUDARRI, Sathianeson SATHEESH

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı Çiftliklerinde Yersinia ruckeri İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi

Kürşad ÜSTÜNAKIN, Yüksel DURMAZ, Ö. Can GÜRCAN

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK, GÜLNAZ ÖZCAN

Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği

Gonca YAVUZ GÜL, Zeliha ATASEVEN YASAN, Umut GÜL, Z. Nihal GÜLAÇ

Burdur Karamusa Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi

Cafer BULUT, Ufuk AKÇİMEN

Lambda-Cyhalothrin Ve Cypermethrin İnsektisitleri'nin Oreochromis niloticus (L.,1754) Yavruları Üzerine Akut Toksik Etkisinin Araştırılması (Biyodeney)

Münir Ziya Lugal GÖKSU, MELTEM MANAŞIRLI, Cansev AZGIN