Mersin Limonlu (Lamos) Çayı Malakofaunası

Bu çalışmada, Limonlu çayının mollusk faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bütün mollusk türleri çay havzasında seçilen 5 istasyondan toplanmıştır. Çalışma sonucunda Gastropoda sınıfına ait 7 (Theodoxus anatolicus, Melanopsis buccinoidea, Physella acuta, Galba truncatula, Radix labiata, Gyraulus piscinarum, Oxyloma elegans) ve Bivalvia sınıfına ait 1 (Unio bruguierianus) tür olmak üzere toplam 8 mollusk türü tespit edilmiştir. Bulunan tüm türler araştırma alanından ilk defa bildirilmektedir

The Malacofauna of Limonlu (Lamos) Stream, Mersin

The Malacofauna of Limonlu (Lamos) Stream, MersinThe main aim of the present study is to identify the mollusk fauna of Limonlu (Lamos) Stream. All mollusc species were collected from 5 stations chosen on the stream basin. As a consequence of the study, in total 8 mollusc species were determined, 7 Gastropoda (Theodoxus anatolicus, Melanopsis buccinoidea, Physella acuta, Galba truncatula, Radix labiata, Gyraulus piscinarum, Oxyloma elegans) and 1 Bivalvia (Unio bruguierianus). All these species are new records for the research area

Kaynakça

Aldridge, D. W. 1983. Physiological ecology of freshwater Prosobranchs. in: ecology volume 6: the Mollusca. Russel-Hunter, W.D. (ed). Academic Press, New York, 329-358.

Arslan, H., Köktürk, M., Fakıoğlu, Ö. ve Atamanalp, M. 2015. Aras Nehri (Erzurum)'nde Kırmızı Listede Yer

Alan Unio crassus'un Koruma Altına Alınması. 2. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Eğirdir.

Bilgin, F. H. 1967. İzmir civarı tatlısularında yaşayan gastropodlar üzerinde sistematik ve ekolojik araştırmalar. Ege Univ.Fen Fak. İlmi Raporlar Serisi.No.36, 1-55.

Bilgin, F. H. 1980. Batı Anadolu`nun bazı önemli tatlı sularından toplanan Mollusca türlerinin sistematiği ve dağılışı. T.C. Diyarbakır Univ. Tıp Fakultesi Dergisi, 8 (2), Suplement, pp. 1-64. Diyarbakır.

Bilgin, F. H. ve Şeşen, R. 1991. The distribution of Molluscs in some freshwaters of the Mersin, Adana and Antakya regions of Turkey, with morphometric Notes. Proceedings of the Tenth International Malacological Congress. (Tübingen 1989), pp. 593-597.

Cantrell, M. A. 1981. Bilharzia snails and water level fluctuations in a tropic swamp. Oikos 36, 226-232.

Crowl, T. A. ve Schnell, G. D. 1990. Factors determining population density and size distribution of a freshwater snail in streams: effect of spatial scale. Oikos 59, 359-364

ÇED ve İzin Şube Müdürlüğü. 2014. Mersin ili 2013 yılı çevre durum raporu. T.C. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.

Demirsoy, A. 1999. Genel ve Türkiye zoocoğrafyası "Hayvan Zoocoğrafyası". Meteksan A.Ş. Üçüncü Baskı, 965 sf. Maltepe-Ankara, ISBN: 975-7746-26-6.

Dügel, M. ve Kazancı, N. 2004. Assessment of Water Quality of the Büyük Menderes River (Turkey) by Using Ordination and Classification of Macroinvertebrates and Environmental Variables. Journal of Freshwater Ecology. 19 (4): 605-612.

Geldiay, R. ve Bilgin, F. H. 1969. Türkiye'nin bazı bölgelerinden tespit edilen tatlı su molluskleri. Ege Üniversitesi, Fen Fakultesi, İlmi Raporlar Serisi. 90: 1-34.

Glöer, P. 2002. Die Sü?wassergastropoden nord und mitteleuropas, Bestimmungsschlüssel, Lebensweise, Vebreitung. Die Tierwelt Deutschlands. ConchBooks. Hackenheim.

Gürlek, M. E. 2009. Kahramanmaraş bölgesi tatlısularındaki Mollusca türleri üzerine faunistik bir araştırma. K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 50 sf.

Gürlek, M. E., Kara, C. ve Kebapçı, Ü. 2012a. Kahramanmaraş Kumaşır Gölü'nde yaşayan Melanopsis buccinoidea buccinoidea (Olivier, 1801)'nın (Gastropoda:Melanopsidae) konkometrik ve sistematik özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2 (1) 17-25.

Gürlek, M. E., Kebapçı, Ü., Kara, C., Korkmaz, M. ve Güneş, H. 2013. Ağrı İli malakofaunası üzerine bir ön çalışma. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 3 (1) 1-19.

Gürlek, M. E., Kara, C. ve Kebapçı, Ü. 2014. Oxyloma elegans'ın (Stylommatophora:Pulmonata) Seyhan nehir sistemindeki dağılımı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Bildiri Özet Kitabı. Sf.1110. 23-27 Haziran, Eskişehir.

İlhan, R., Gökoğlu, M. ve Gülyavuz, H. 2004. Nehir Midyesi (Unio crassus Phlipsson, 1788)'nin Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu. 1. Ulusal Malakoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 1-3 Eylül 2004 İzmir. Türk Sucul Yaşam Dergisi. Yıl 2, Sayı 2.

İzmirligil, O. 1979. Die wasserversorgungsanlagen von Side. Braunschweig Leichtweiss-İnstitut für Wasserbau, Mitteilungen, Technische Universitat, H 64.

Kerney, M. P. 1999. Atlas of land and freshwater Molluscs of Britain and Ireland. Harley Books, Colchester, 264 pp.

Lodge, D. M., Brown, K. M., Klosiewski, S. P., Stein R. A., Covich, A. P., Leathers, B. K. ve Brönmark, C. 1987. Distribution of freshwater snails: spatial scale and the relative importance of physicochemical and biotic factors. American Malacological Bulletin 5(1), 73-84.

McMahon, R. F. 1983. Physiological ecology of freshwater Pulmonates. in: ecology Volume 6, The Mollusca. Russell-Hunter, W.D. (ed). Academic Press, New York, 359-430.

Öktener, A. 2004. A preliminary research on Mollusca species of some freshwaters of Sinop and Bafra. G.U. Journal of Science (Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi), 17 (2): 21-30. ISSN 1303-9709.

Öziş, Ü. 1984. Su mühendisliği tarihi açısından Anadolu'daki eski su yapıları. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, No 73.

Paydak, F. 1976. Diyarbakır, Urfa, Mardin illeri tatlısu gastropodlarının sistematik incelenmesi. D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 5 Sayı 1-2, 243-263.

Russell-Hunter, W. D. 1978. Ecology of freshwater Pulmonates: in: Pulmonates, Volume 2A, systematics, evolution and ecology. Fretter, V. & Peake, J. (eds). 335-384 Academic Press, New York.

Schütt, H. 1965. Zur systematik und ökologie türkischer süßwassergastropoden. Zoologische Mededelingen, Rijksmuseum van naturlijke Historie te Leiden, 41 (3): 43-72.

Schütt, H. 1983. Die molluskenfauna der süßwässer im einzugsgebiet des orontes unter berücksichtigung benachbarter flußsysteme. Archiv für Molluskenkunde der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, 113: 17-91, 225-228. Frankfurt am Main.

Schütt, H. 2005. Turkish land snails 1758-2005. 4th, Revised and Enlarged Edition. Solingen, Verlag Natur & Wissenschaft. 559 pp.

Schütt, H. ve Şeşen, R. 1989a. The freshwater Molluscs of Ceylanpınar. Zoology in the Middle East. 3: 55-58. Heidelberg.

Schütt, H. ve Şeşen, R. 1989b. Theodoxus in South-Eastern Anatolia, Turkey (Gastropoda Prosobranchia, Neritidae). Basteria, 53: 39-46.

Soylu, E. 1990. Sapanca gölü mollusk faunası. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. 4 (1): 73-88.

Şeşen, R. ve Yıldırım, M. Z. 1993. Parazitolojik Önemi Olan Türkiye Tatlısu Salyangozları Üzerine Bir Ön Arastırma. T. Parazitol. Dergisi. 17 (3-4): 138-147.

Taşkıran, C. 1987. Uzuncaburç, Guide book for tourists. Silifke, 32 sf.

Van Bruggen, A. C., Wells, S. M. ve Kemperman, T. C. M. 1995. Biodiversity and conservation of the Mollusca. Backhuys, Oegstgeest-Leiden, Netherlands.

Yıldırım, M. Z. 1999. Türkiye Prosobranchia (Mollusca: Gastropoda) türleri ve zoocoğrafik yayılışları. 1. tatlı ve acı sular. Turkish Journal of Zoology. 23: 877-900.

Yıldırım, M. Z. 2004. The Gastropods of lake Eğrirdir. Turkish Journal of Zoology. 28: 97-102.

Yıldırım, M. Z. ve Şeşen, R. 1994. Parazitolojik önemi olan Galba truncatula (Müller 1774) (Pulmonata: Gastropoda)'nın Diyarbakır il sınırları içinde dağılımı ve populasyonlarda enfeksiyon araştırılması. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 18 (3): 341-345. İzmir.

Yıldırım, M. Z., Gümüş, B. A., Kebapçı, Ü. ve Koca, S. B. 2006a. The Basommatophoran Pulmonate species (Mollusca: Gastropoda) of Turkey. Turkish Journal of Zoology 30: 445-458.

Yıldırım, M. Z., Koca, S. B. ve Kebapçı, Ü. 2006b. Supplement to the Prosobranchia (Mollusca: Gastropoda) fauna of fresh and brackish waters of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 30: 197-204.

Kaynak Göster