NİHAD SÂMİ BANARLI’NIN KİTAPLAŞMAMIŞ BİR ROMANI: “BİR GÜZELLİĞİN HİKÂYESİ”

Nihad Sâmi Banarlı, Türk edebiyatı çalışmalarında tarihçiliğiyle öne çıkmış önemli şahsiyetlerden biridir. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nin yanı sıra M. Fuad Köprülü’nün Gustave Lanson ve Hippolyte Taine çizgisinde sürdürdüğü tarihçilik anlayışının bir devamı olarak sosyal meseleler, siyasetteki hareketlilik ve edebiyatın biçimlenmesini aynı çizgide gördüğü pek çok eseri bulunmaktadır. Yahya Kemal, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi isimlerin bugün edebiyat dünyasındaki varlıklarında Banarlı’nın bu isimler etrafında ortaya koyduğu eserlerin önemli bir payı vardır. Banarlı, eğitimci, edebiyat tarihçisi kimliğinin yanında Türk edebiyatına roman ve tiyatro türünde eserlerle de katkı sağlamıştır. Bu makalede Banarlı’nın tek roman çalışması olan ve Hürriyet gazetesinde tefrika edildikten sonra kitaplaştırılmayan ya da kitaplarından herhangi birine dâhil edilmeyen Bir Güzelliğin Hikâyesi adlı küçük romanı, yazarının millî romantizm ve bu kavramı haber veren beyannâmesinden hareketle değerlendirilecektir. Nihad Sâmi Banarlı, romantizmin milliyetçi hususiyetlerinden yola çıkarak millî romantizm kavramını geliştirmiş, onu şahsî poetikası olarak görmüş ve beyannâme başlıklı manifestosunda da nasıl bir edebiyat ideali içerisinde olduğunu yazmıştır. Bir Güzelliğin Hikâyesi bu iki metinden hareketle değerlendirilecek ve tefrikanın tamamı ilk defa bu makale içerisinde edebi kamuya sunulacaktır.

A SERIAL NOVEL OF NİHAD SÂMİ BANARLI: “BİR GÜZELLİĞİN HİKÂYESİ”

Nihad Sâmi Banarlı is one of the important figures who came to the fore as a historian in the works of Turkish literature. He has many works about social issues, political mobility and the nature of literature. These works were written as a continuation of M. Fuad Köprülü, Gustave Lanson and Hippolyte Taine’s understanding of historiography. Thanks to Banarlı, Yahya Kemal and Faruk Nafiz Çamlıbel are known by more people. He did this by writing many books and organizing museums. Besides his literary historian and teacher identity, he contributed to Turkish literature with works of novel and drama. In this article, Nihad Sâmi Banarlı’s only novel, Bir Güzelliğin Hikâyesi, will be analyzed. This novel has not been published after being serialized in the Hürriyet daily. However, this text is not included in any of the books of Banarlı. The novel will be raed as the concept of Millî Romantizm. [National Romanticism] National Romanticism is produced from the nationalist characteristics of romanticism. For Banarlı, this concept is his poetics. At the same time, in his manifesto, Beyannâme, he discusses what literature is. Bir Güzelliğin Hikâyesi will be evaluated in the light of these texts and the whole of the work will be presented to the academic and literary community for the first time.

Kaynakça

Banarlı, Nihad Sâmi, “Bir Güzelliğin Hikâyesi”, Hürriyet, İstanbul: 21 Nisan-4 Mayıs 1949.

Banarlı, Nihad Sâmi Kitaplar ve Portreler, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2014.

Banarlı, Nihad Sâmi Kültür Köprüsü, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2017.

Banarlı, Nihad Sâmi Edebiyat Sohbetleri, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2016.

Banarlı, Nihad Sâmi Bir Dağdan Bir Dağa, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2012.

Emil, Birol, “Edebiyat Sohbetleri’ne Dair”, Edebiyat Sohbetleri içinde, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2016

Güngör, Şeyma, “Nihad Sâmi Banarlı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 4, S. 8, 2006, 507-547.

Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2015.

Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2015.

Kaynak Göster