İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE TEMATİK KRİZ

Makalede İkinci Yeni, modernist Türk şiirinin başlangıcı olarak kabul edilmiş ve bu şiirin kapalı, absürt sayılan örneklerini açımlayabilmek için iki hipotez geliştirilmiştir. İlk varsayım: Modernist şiirde yer alan bir grup kavram temayı oluşturmak isterken başka bir kavram öbeği anlam aktarmanın önüne geçmektedir. İkinci varsayım: Gelenekselin tersine modernist şiir, aynı metin içinde birden fazla tema bulundurur ve çok sesliliğin önünü açar. Her iki durumda da modernist şiir, alımlama sorunu ve tematik kriz yaratmaktadır. Bu önermelerin işaret ettiği örnekler İkinci Yeni'nin öncü şairleri olan Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Turgut Uyar'da vardır. Makale, İkinci Yeni şairlerinde saptanan anlamsal krizin, 1980 sonrası Türk şiirinin kimi temsilcilerinde de bulunduğunu öngörmektedir.

THEMATIC CRISIS IN THE SECOND NEW MOVEMENT

In the article, The Second New Movement is accepted as the beginning of Turkish modernist poetry and two hypotheses have been developed in order to interpret vague and absurd examples of poetry in the movement. First hypothesis: While a group concept of the modernist poetry were trying to create a theme, another group of concepts conveyin the meaning. Second hypothesis: Unlike traditional poetry, modernist poetry has multiple themes and it leads polyphony. In both cases, poetry creates problems of reception and thematic crisis. There are some poems by leading poets of The Second New Movement, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, İlhan Berk, Sezai Karakoç and Turgut Uyar, supporting the two hypotheses. This article also foresees that some representatives of Turkish poetry after 1980 have semantic crisis determined in The Second New Movement.

Kaynakça

Ayhan, Ece, Bütün Yort Savul’lar! (1954-1997): Toplu Şiirler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

Berk, İlhan, Eşik (1947-1975): Toplu Şiirler I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999.

Bezirci, Asım, İkinci Yeni Olayı, 4. bs., İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 1996.

Cansever, Edip, Yerçekimli Karanfil: Toplu Şiirler I, 7. bs., İstanbul: Adam Yayınları, 1997.

Cemal Süreya, Sevda Sözleri, 18. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Doğan, Mehmet H., İkinci Yeni Şiir: Antoloji-Dosya, 2. bs., İstanbul: İkaros Yayınları, 2008.

İlhan, Attilâ, İkinci Yeni Savaşı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004.

Karaca, Alaattin, İkinci Yeni Poetikası, 2. bs., Ankara: Hece Yayınları, 2010.

Karakoç, Sezai, Gün Doğmadan, 6. bs., İstanbul: Diriliş Yayınları, 2007.

Mull, Çiğdem Pala, “Elif Şafak’ın Romanlarında Önseme”, İdil, S. 20, 2016, s. 61-68.

Uyar, Turgut, Büyük Saat: Bütün Şiirleri, 2. bs., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.

Yivli, Oktay, Metin Eloğlu’nun Şiiri, 2. bs., Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, 2013

Kaynak Göster