HALİT ZİYA’NIN BESLENDİĞİ GÜZEL SANATLAR

Halit Ziya Uşaklıgil, ele aldığı konular kadar kullandığı üslup ve anlatım teknikleriyle de Türk roman ve hikâyesine ivme kazandırmış yazarlarımızdandır. Güzel sanatlar bağlamında bir okuma yaptığımızda İzmir şehrinin; Halit Ziya'nın gençlik yıllarını önemli ölçüde beslediğini, bu şehirdeki tecrübelerinin kendi eserlerine olduğu kadar diğer Servet-i Fünun yazar ve şairlerine de kaynaklık ettiğini görmekteyiz. Edebiyatı; resim, müzik, dans, tiyatro gibi güzel sanatların diğer alanlarıyla zenginleştirmiş, bazı eserlerinde sanatı, sanatçı kişilikleri, yaratma sürecini, sanatın hayatla olan ilişkisini ele almıştır. Öyle ki Halit Ziya'nın edebiyatın dışındaki sanatlara ilgi duyması plastik ve müzikal bir üslubun gelişmesine de hizmet etmiştir

FINE ARTS FROM WHICH HALIT ZIYA BENEFITED

Halit Ziya Uşaklıgil is one of our writers who has sped up the Turkish novel and story not only with his treatment of themes but also with the style and rhetorical modes which he used. When we do a reading in the context of fine arts, we can see that İzmir cultivated Halit Ziya’s period of youth up to a significant point and that his experiences in this city acted as a source both for his works and for the works of other Servet-i Fünun writers and poets. He enriched literature with other spheres of fine arts such as painting, music, dance, theatre and in some of his works he deals with art, personalities of artists, the creation process and the relationship between art and life. Consequently, Halit Ziya’s interest in arts other than literature helped him develop a plastic and musical style

Kaynakça

Huyugüzel, Ö. Faruk, Halit Ziya Uşaklıgil: Hayatı, Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, İstanbul, 2004.

Uşaklıgil, Halit Ziya, Aşk-ı Memnu, haz. Muharrem Kaya, İstanbul, 2001.

, Bir Hikâye-i Sevda, haz. Özlem Nemutlu-Hanifi Aslan, İstanbul, 2010.

, Bir Şi’r-i Hayal, haz. Hülya Aslan, İstanbul, 2006.

, Bir Yazın Tarihi, haz. Kübra Andı, İstanbul, 2005.

, Ferdi ve Şürekası, haz. Samet Öz, İstanbul, 2010.

, İzmir Hikâyeleri, haz. Ferhat Aslan, İstanbul, 2005.

, Kırk Yıl, haz. Nur Özmel Akın, İstanbul, 2008.

, Küçük Fıkralar, haz. Ferhat Aslan, İstanbul, 2004.

, Solgun Demet, haz. Dilek Soğanoğlu, İstanbul, 2006.

Kaynak Göster