Sahnede soyutlama ve ‘De Stilte’: Çocuklar için dans tiyatrosu

___

Aksan, Şebnem Selışık ve Gurur, Ertem. Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı: Kuram ve Pratik. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.

• Aybar, Servet. “Provalar ve atölye çalışmaları üstüne”. Dance Company de Stilte, Breda 2009–2010. (Yayınlanmamış notlar.)

• Davis, H. Jed ve Watkins, Mary Jane. Children’s Theatre: Play Production for The Child Audience. Happer & Brothers Publishers, New York 1960.

• Evci, Muzaffer (Ed.). Dans, Daima.... Favori Yayınları, Ankara 2002.

• Kuyumcu, Nihal. Çocuk Tiyatrosu mu Dediniz. Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2007.

• Nutku, Özdemir. Oyun, Çocuk, Tiyatro. Özgür Yayınları, İstanbul 1998.

• Özkan, Nevzat. Ritim Eğitimi ve Modern Dans. Nobel Yayınları, Ankara 2006.

• Schneider, Wolfgang. Çocuklar İçin Tiyatro. Çev: Ayşe Selen, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul 2005.

• Twaalfhoven, Anita. “Dutch Youth Theatre is Far From Childish”. TIN, Amsterdam 2009.

• Van den Berg, Simon. “Dutch Theatre in Words and Pictures”. TIN, Amsterdam 2010.

• De Stilte Aanbod 2011-2012. Dance Company de Stilte, Breda 2010.

• Webster’s II. The Riverside Publishing Company, Boston 1998.

___