Çağdaş Türk Seramik Karolarında Türk Çini

Türk kültürünün seramik malzemesiyle tarih boyunca güçlü bir bağı olmuştur. Pişmiş toprak günlük eşyalar ve yüzey kaplama malzemelerinin Türk sanatında önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda Türk çinileri, hem tarihsel önem hem de tanınırlık bakımından ayrıca öne çıkmaktadır. Günümüzde seramik sanatının yanında, sanayi alanında da Türk seramik üreticileri kayda değer bir varlık göstermektedir. 1980'lerden itibaren Türk seramik sanayi ivme göstermiş ve seramik kaplama malzemeleri alt sektörü hızla büyümüştür. Dolayısıyla seramik karo tasarımı giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada, Türk seramik karo üreticilerinin tasarımlarında, geleneksel Türk çini mirasının izleri karo örnekleri üzerinden ele alınmış, bu mirasın tasarımdaki etkileri ve farklı kullanım biçimleri değerlendirilmeye çalışılmıştır

The Impact of Turkish Tile Heritage on Contemporary Turkish Ceramic Tiles

Throughout history Turkish culture has had deep connections with the ceramic material. Ceramicware and tiles had an important place in the Turkish art and architecture. Especially Iznik ceramics had a greater impact both historically and as a worldwide recognized visual style. Today, as the continuation of this heritage, Turkish ceramic industry is a front runner in global ceramic market. Turkish ceramic industry started to improve in early 1980s and as a sub-sector ceramic tiles production grew accordingly. Consequently, ceramic tile design gained a significant importance and reached a superior level of sophistication. In this paper, the different degrees of effects and uses of Turkish tile heritage are evaluated through the examples of contemporary Turkish ceramic tile designs

Kaynakça

Arradamento Mimarlık (1998): 07-08: kapak içi-1

Arradamento Mimarlık (2000): 11:10.

Aslanapa, Oktay (1989). Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Bozdemir, Mustafa. (2011). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Endüstriyel Mirasımız. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları.

Çoruhlu, Yaşar (2000). Türk İslam Sanatının ABC'si, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İnan, Afet (1989). İzmir iktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Kuban, Doğan (1973). 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Kuban, Doğan (2006). Osmanlı Mimarisi, İstanbul: YEM Yayınları.

Öney, Gönül (1987). İslam Mimarisinde Çini, İstanbul: Ada Yayınları.

Özer, Filiz (2000). "Çağdaş Eşya Tasarımında Tarihsellik", Semra Ögel'e Armağan-Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, İstanbul:Ege Yayınları:159-162.

Saatçioğlu, Germiyan (2010). Türk Seramik Sanayi 1990-2009 Yılları, İstanbul: Türkiye Seramik Federasyonu.

Seramik Tanıtım Komitesi (2003). Türkiye'de Seramik: Toprakla Ateşin Öyküsü, İstanbul: Grup 7 İletişim Hizmetleri.

Soustiel, Laure (ed.) (2000). Osmanlı Seramiklerinin Görkemi XVI.-XIX. Yüzyıl: Suna-İnan Kıraç ve Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonlarından, No:7, İstanbul:Suna-İnan Kıraç Vakfı Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yayınları

Tansuğ, Sezer (1993). Çağdaş Türk Sanatı, Istanbul:Renizi Kitabevi Yayınları. Tasarım (1998), 78:9.

Tolga, Pelin (1981). Türk Mimarisinde Süsleme Sanatı, İstanbul: Haşet Kitabevi.

Alp, Yeşim (2005). Karo ve Fayans, İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-53.pdf Erişim tarihi: 20.03.2017

Arkitera, 2000-2002.

http://www.v3.arkitera.com/u169-canakkale-seramikve-kalebodurdan-osmanli---topkapi-serisi.html Erişim tarihi: 19.01.2017

Küçükyılmazlar, Aysun (2006). İstanbul Ticaret Odası Çini Araştırması, İstanbul. http:/ www.ito.org.tr/ Dokuman/Sektor/1-22.pdf Erişim tarihi: 19.01.2017

Mülayim Oral, Emel (2005). "Türkiye'de Çağdaş Seramik Sanatının Gelişimi", Anadolu Sanat 16. https://earsiv.anadolu.edu.tr/ xmlui/handle/11421/897 Erişim tarihi: 19.01.2017

Salman Çevik, Naile (2015). "Avrupa Seramik Sanatında Endüstrileşme Süreci ve Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatına Yansımaları", Sanat ve Tasarım 16:77-95. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ sanatvetasarim/article/view/5000166718/5000150790 Erişim tarihi: 19.01.2017

Sazcı, Hasan (2001). "Türkiye Cumhuriyeti'nde Seramik Karo ve Endüstrisinin Gelişimi", Anadolu Sanat 11. https://earsiv. anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/ handle/11421/1239/172627. pdf?sequence=1&isAllowed=y Erişim Tarihi: 20.03.2017

Sevim, Sibel; Ak, Kamuran (2005). "Seramik Karosu Üretiminde Tasarım Trendi", Seramik Türkiye 7, Ocak-Şubat:106-111. Erişim tarihi 20.03.2017 http://www.serfed.com/content_ files/dergi/7/09-SANAT_TASARIM_2.pdf

Vitra (2006). İznik Serisi-Defne Koz, Ürün Kataloğu. Erişim tarihi: 19.01.2017 http://www.ilkabodrum.com/files/pdf/Defne_ Koz_Iznik_Serisi.pdf

Vitra (2007). İznik Çinileri Koleksiyonu, Ürün Kataloğu. Erişim tarihi: 19.01.2017 http://www.ilkabodrum.com/files/pdf/ Iznik_Cinileri.pdf

Vitra (2010). 4d Collection by Defne Koz, Ürün Kataloğu. Erişim tarihi: 19.01.2017 http://www.seramikcenter.com/ kullanicidosyalari/dosya/Defne_Koz_4D.pdf

Kaynak Göster