Tavşanlarda böbreklerin prenatal gelişimi

Bu çalışma tavşan böbreklerinin prenatal dönemindeki gelişimini ortaya koymak amacıyla yapıldı. Araştırmada 20 adet ergin tavşanın çiftleştirilmesi ile elde edilen fetüsler kullanıldı. Prenatal dönemin 19. 23. 27. ve 29. günlerinde elde edilen fetüslerden oluşan 4 grup oluşturuldu. Fetal dönemin 19. gününde böbrek taslakları, kapsul altında tubul ve glomerulusların şekillenmesi ile ortaya çıkmakta ve bu dönemde tubuluslar, bağ dokudan daha fazla yer kaplamaktadır. Aynı dönemde medullanın pelvise yakın bölümünde tubuluslara rastlanmadı. Fetal dönemin 23. gününde tubullerin sayısında belirgin bir artış vardı. Tubullerin duvarını oluşturan hücre sitoplazmalarında çok sayıda vakuole rastlandı. Pelvis renalisin epitel hücreleri yüksek prizmatik yapıdaydı. Medullada, az sayıda tubul ile Henle borucukları kesitleri gözlendi. Fetal dönemin 29. gününde, medulladaki borucukların sayısında artış vardı. Korteks tamamen tubul ve glomeruluslar ile doluydu.

Prenatal development of kidneys in rabbits

The aim of this study was to examine the prenatal development of rabbit kidneys. In the study, 20 of rabbit fetuses were used. The fetuses from 19, 23, 27, 29 th days of prenatal period were divided into four groups. Kidney development started with the existence of tubuli and glomeruli under the capsula. The tubuli occupated larger area more than connective tissue. At this period, ducts were seen in the medulla near the pelvis. The numbers of tubuli increased in the 23 th day of fetal period. Many vacuoles were observed in the cells localized in the tubular wall. The remaining cells in the pelvic epithelium were columnar in shape. A few tubuli and ascendent and descendent parts of Henle's loop were found in the medulla. The number of medullar tubuli increased in the 29 th day of the fetal period. At this period, renal cortex was heavily populated with the tubuli and glomeruli.

Kaynak Göster