Prenatal ve postnatal dönemde tavşan mide fundusu üzerine ışık mikroskobik incelemeler

Bu çalışmada 20 adet dişi ve 4 adet erkek Yeni Zellanda Albino cinsi yetişkin tavşanlar ile bunların çiftleştirilmesi sonucu elde edilen fetüsleri ve yavruları kullanıldı. Tavşanların mide funduslarından alınan doku örnekleri, ışık mikroskobik incelemeler için uygun histolojik yöntemlerle tespitleri ve takipleri yapılarak parafinde bloklandılar. Gebeliğin 19. gününde lumeni sınırlayan mukoza epiteli çok katlıydı ve mukozada yer yer invaginasyonlar bulunmaktaydı. Gebeliğin 21. gününde de mukoza yüzeyi düzensiz seyretmekteydi ve epitel katmanı 2-3 hücre sırasından oluşmaktaydı. Fetal dönemin 23. gününde çok katlı epitelin yer yer tek katlı özellik kazandığı ve fundus bezlerinin ilk taslaklarının şekillendiği görüldü. Fetal dönemin 27. gününde epitel tamamen tek katlı prizmatik yapıdaydı. Gebeliğin 29. gününde mukoza yüzeyinin alcian blue (AB) ile kuvvetlice boyandığı gözlendi. Postnatal dönemin 1. gününden itibaren fundus mukozasındaki gelişmenin devam ederek postnatal dönemin 20. gününde hemen hemen ergin hayvanlardaki yapıyı kazandığı görüldü

Light micoscopic investigations on the fundic mucosa of rabbit stomach at prenatal and postnatal periods

In this study, 20 female and 4 male New Zealand Albino rabbits, their fetuses and newborns were used. The rabbits were sacrificied and the tissue samples were taken from fundus of stomach and processed for light microscopic investigations. At the 19 th day of prenatal period mucosal epithelial layer surrounding the central lumen displayed stratified structure and surface of mucosa itself displayed a rough course. Also, at the 21st day of prenatal period, mucosal surface was irregular and the epithelium consisted of 2-3 cell layers. At the 23 rd day of fetal period the mucosal epithelium was stratified and developing primary glands were first observed at this period. At the 27 th day of the fetal period, epithelium had simple columnar structure. At the 29 th day of fetal period, the mucosal surface was covered with a thin mucus layer which was strongly positive for alcian blue. On the 1 st day of postnatal period, fundic mucosa continued its development and by the 20 day it has gained its mature structure.

Kaynak Göster