Devralınan Kurum Zararlarının İ ndiriminde Faaliyet Devamı Şartı

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde zarar indirimi müessesesi düzenlenmiştir. Buna göre, firmalar zarar etseler dahi bu zararlarını beş yıllık zamanaşımı süresi içinde karlarından indire- bilirler. Zararlı firma devrolsa da bu zarar devralan firma tarafından mahsup edilebilir. Ancak, devra- lınan firmanın faaliyetine aynen devam edilmesi gerekmektedir. Bu noktada devam edilmesi ge- reken faaliyet ya da faaliyetlerin tespiti haksız za- rar indirimi yapılmaması açısından önemlidir. Aynı faaliyete devam şartı için devrolan firmanın son beş yıllık devreden geçmiş yıl zararlarının hangi faaliyetlerden kaynaklandığı tespit edilerek bu fa- aliyetlerden devam edilecek olanlara ait zararların indirime konu edilmesi yerinde olacaktır.

THE REQUIREMENT OF CONTINUATION OF AC- TIVITIES IN THE DEDUCTION OF CORPORATE LOS- SES TAKEN OVER

The institution of loss deduction has been regulated in article 9 of the Corporate Tax Law. Accordingly, although the companies may incur losses, they may deduct these losses from their profits subject to a period of limitation of five ye- ars. Even if the company incurring losses is trans- ferred, this loss may be deducted by the company taking over. However, the activities of the com- pany taken over must be continued exactly in the same way. At this point, it is important to deter- mine the activity or activities that must be conti- nued so that no unjust loss deduction is made. For the same requirement of continuation of activity, it would be reasonable to determine the losses from previous years corresponding to the last five years of the transferred company, and to subject to deduction the losses belonging to the activities to be continued among others

Kaynakça

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu - Kurumlar Vergisi 1 Nolu Genel Tebliği - Kurumlar Vergisi Kanunu Gerekçesi

Kaynak Göster