Yorum ve İspat

Maliye Bakanlığı 1961'den beri uygulanmakta olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun1tamamını yeniden kaleme alarak hazırladığı bir Taslağı Aralık 2015'ten itibaren ilgili taraflarıngörüşüne sundu. Halen yürürlükteki VUK'nun 3'ncü maddesi, yeni taslakta 5'nci madde olarakdüzenlendi ve eski hükümlere 2 yeni bent daha eklendi. Bu değişiklik ilgili taraflarca "gizli birtehlike, mükelleflerin aleyhine hazineci yaklaşım, suçluluk karinesi geliyor" denilerek çeşitli yönlerden eleştirildi. Mevcut VUK'nun ispat ile ilgili 3'ncü maddesi "ekonomik yaklaşım " temelindeve istikrarlı bir uygulaması varken, taslaktaki haliyle 5'nci maddenin sorunlara ve ihtilaflaraneden olacağı şimdiden belli olmuştur. Nitekim, Bakanlıktan yapılan açıklamalardan, bu maddeyegetirilen eleştirilerin haklı bulunduğu ve yeni bir VUK tasarısı hazırlanırsa maddenin yenidendüzenleneceği anlaşılmaktadır. Bu yazı, yeni bir taslak hazırlanırsa, konuyla ilgili ABD'de 2010yılında çıkan benzer bir kanun maddesinden yararlanılabileceğine dikkat çekmektedir

___

Givner, Bruce ve Barish, Ken. "Economic Subs- tance Doctrine: The Curious Case of Codification", Journal of Tax Practice & Procedure, Nisan-Mayıs 2010, http://documents.jdsupra.com/ad30ff84-8b4a- 41f5-a771-ebd28a71c037.pdf

Gregory v. Helvering, https://en.wikipedia.org/ wiki/Gregory_v._Helvering

Guidance for Examiners and Managers on the Co- dified Economic Substance Doctrine and Related Pen- alties, https://www.irs.gov/businesses/guidance-for- examiners-and-managers-on-the-codified-economic- substance-doctrine-and-related-penalties

One Hundred Eleventh Congress of the United States of America, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/ BILLS-111hr4872enr/pdf/BILLS-111hr4872enr.pdf

Vergi Usul Kanunu, http://www.mevzuat.gov. tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf

___