Ticari Taşıtlarda İndirimli Katma Değer Vergisi Uygulanmamasının Vergisel Sonuçları

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle hükümet tarafından bazı sektörler içinözel tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerden birisi de katma değer vergisi oranının bazı sektörleriçin geçici olarak indirilmesidir. Taşıtlar için yapılan katma değer vergisi oran indirimi piyasadakısmen de olsa karşılığını bulmamış olup işleme taraf olan alıcı ve satıcılar tarafından çeşitli se-beplerle bu indirim uygulanmak istenmemektedir. Çalışmamızda bu indirimin kanuni gerekçelerive bu geçici uygulama süresi içinde kullanılmaması durumunda ileride karşılaşılabilecek olanbir vergi incelemesinin olası sonuçları açıklanmıştır.

Kaynakça

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

- Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği

- Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 20/02/2012 tarih,

- B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.20-607 sayılı Özelgesi

- Gelir İdaresi Başkanlığı, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı, 09/06/2011 tarih,

- B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-GVK-ÖZE-97-264 sayılı Özelgesi

Kaynak Göster