Robotları Vergilendirmek Mümkün (Mü?)

Endüstri 4.0; üretim modellerinde dijital dönüşüm sağlanarak akıllı üretimin geliştirilmesini hedefleyen; tedarik, üretim ve dağıtım süreçlerinde robotların, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde ise yapay zekanın kullanımını içermektedir. Makinelerin aksine; otonom olması, öğrenme kapasitesi, ilerleme ve karar verebilme yeteneği, robotların “akıllı” olarak nitelendirilmelerine, diğer bir deyişle, “elektronik insan” olarak kabul edilmelerine yol açmaktadır. İnsan-robot ilişkilerini düzenleyen prensiplerin ülkeler arası işbirliği ile belirlendiği bir atmosferde, dünyada 20 milyon imalat işinin, 2030 yılına kadar robotlar tarafından yapılır hale geleceği beklenmektedir. Sürecin verimlilik artışı getireceği şüphesizken, gelir dağılımında eşitsizlik ve işsizlikte artış da meydana gelecektir. Özellikle ücretten alınan vergi gelirlerinin çoğunluğu oluşturduğu ülkeler bakımından, kamu kaynaklarında azalış meydana gelecek, bu da robotlaşmanın getireceği olası sorunlar için devletlerin politika üretme ve bu politikaları finanse etme kapasitelerini olumsuz etkileyecektir. Bu durum, gerek elektronik insan olarak kabul edilen robotların vergilendirilmesi düşüncesini, gerekse söz konusu olumsuz sonuçların telafi edilmesi yönünde “elektronik çalışanlar” ve “insan çalışanlar”ın vergilendirilmesinde tarafsızlığın sağlanmasını amaçlayan politika arayışlarını gündeme getirmiştir.

Kaynakça

- ASIMOV, Isaac (çevirmen: Ekin Odabaş), Ben, Robot, 3. Baskı, İstanbul, İthaki Yayınları, 2016, S.238

- Associated Press, Robots Are Replacing Us Faster Than We Expected, https://www.inc.com/associated-press/robots-are-replacing-human-factory-worker s-at-fast-pace.html, E.T.: 20.06.2019

- AUTOR, David H., Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future ofWorkplaceAutomation, https://economics.mit.edu/files/11653, E.T.: 05.05.2019

- BBC NEWS Turkçe, Avrupa Birliği robotlara ‘elektronik insan’ kimliği verebilir, https://www.bbc. com/turkce/haberler-dunya-38581834, E.T.: 05.05.2019

- BOSMAN,Julia, Top 9 ethical issuesin artificial intelligence, https://www.weforum.org/agenda/2016/ 10/top10-ethical-issues-in-artificial-intelligenceE.T.: 05.05.2019

- BOTTONE, Germana, A Tax On Robots?, Eylül 2018, https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/. content/Documenti/Varie/dfwp3_2018.pdf, E.T.: 20. 06.2019, s.14

- BOTTONE, Germana, A Tax On Robots?, Eylül 2018, https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/. content/Documenti/Varie/dfwp3_2018.pdf,E.T.: 20.06.2019

- DELANEY, Kevin J., The robot that takes your job should pay taxes, says Bill Gates https://qz.com/ 911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-jobshould-pay-taxes/, E.T.: 05.05.2019

- European Parliament,Draft Report, 2015/2103 (INL), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html E.T.:31.05.2016

- European Parliament, Draft Report, 2015/2103 (INL), http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html E.T.: 31.05.2016

- Financial Times, China’s robot revolution, https://www.ft.com/content/1dbd8c60-0cc6-11e6- ad80-67655613c2d6 E.T.: 20.06.2019

- Fortune Turkey, Akıllı üretim çağı: Endüstri 4.0 https://www.fortuneturkey.com/akilli-uretim-cagiendustri-40-42841

- Fox Business (Julia Limitone), Fmr. McDonald’s USA CEO: $35K Robots Cheaper Than Hiring at $15 Per Hour, https://www.foxbusiness.com/features/fmrmcdonalds-usa-ceo-35k-robots-cheaper-than-hiringat-15-per-hour, E.T.: 20.06.2019

- FR International Federation of Robotics, Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots, https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf,E.T.: 20.06.2019

- IFR International Federation of Robotics, IFR Press Conference 18 October 2018Tokyo, https://ifr.org/downloads/press2018/WR_Presentation_Industry_and_Service_Robots_rev_5_12_18.pdf, E.T.: 20.06.2019

- OECD, Economic survey USA 2018, Economics Department, Economic and Development Review Committee, ECO/EDR (2018)14., https://www.oecd. org/eco/surveys/Overview-United-States-2018- OECD.pdf, E.T.: 20.06.2019

- OECD, Economic survey USA 2018, Economics Department, Economic and Development Review Committee, ECO/EDR (2018)14, https://www.oecd. org/eco/surveys/Overview-United-States-2018- OECD.pdf, E.T.: 20.06.2019

- Oxford Economics, http://resources.oxfordeconomics.com/how-robots-change-the-world, How Robots Change TheWorld/WhatAutomation Really Means For Jobs And Productivity-June 2019, E.T.: 05.07.2019

- RICARDO, David On the Principles of Political Economy Economy and Taxation, Batoche Books, 2001, s.283-84

- Xavier, Oberson, Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots, World Tax Journal, Mayıs 2017, https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/wtj_2017_02_int_3_SeptNewsletter.pdf, E.T.: 20.06.2019

Kaynak Göster