Motorinde ÖTV İndiriminin Sonuçları ve İndirimden Kaynaklanacak Vergi Kaybının Önlenmesi

Ülkemizde, bir tarafta maliyetini kurtarmadığı için tarlada bırakılan ürünlerden bahsedilirken,diğertaraftan marketlerde tarım ürünlerinin fiyatlarının her geçen gün arttığına yönelik tartışmalargiderek artmaktadır. Tarım ve nakliye sektöründe kullanılmakta olan motorin üzerindeki vergilerindüşürülmesi, tarım ürünü fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. Ancak, vergi yükünün benzine göremotorinde daha düşük olması, dizel otomobil satışlarını hızla artırmış olduğundan, motorin üzerindeki verginin düşürülmesi halinde uğranılacak vergi geliri kaybı, beklenenden daha yüksek olacaktır. Ancak, motorin üzerindeki verginin düşürülmesinden sadece tarım ve nakliye sektörününyararlanması sağlanarak ve alınacak diğer tedbirlerle vergi kaybının önlenmesi mümkündür.

The Consequences of the Reduction of the SCT on Diesel Fuel and the Prevention of Tax Income Loss Due to the Reduction

In Turkey, on the one hand, it is mentioned about the agricultural products left in the field be cause they do not save their costs, on the other hand, the discussions about the increasing prices of agricultural products sold in the markets are increasing. Decreasing the taxes on diesel used in the agriculture and transportation sector will reduce the prices of agricultural products. How ever, the fact that the tax burden is lower in diesel compared to gasoline increases the sales of diesel vehicles. Therefore, if the tax burden on diesel is reduced, the tax revenue loss will be much higher than expected. However, it is possible to prevent tax losses with the measures that will en sure that only the agriculture and transportation sector benefit from the reduction of the tax burden on diesel fuel and with the other measures.

___

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı Listenin (A) cetveli https://www. gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv 3102020_1sayili.pdf, (Erişim Tarihi:15.03.2021)

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, “Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Raporu”, Kasım 2020, https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0- 143/fiyatlandirma-raporu, (Erişim Tarihi: 15.03. 2021).

- Petder Petrol Sanayicileri Derneği, 2019 Sektör Raporu, petder.org.tr/Uploads/Document/7b886e84- a 8 9 f - 4 0 3 b - a 5 1 0 - 3 2 f c b 2 0 2 f 3 d d . p d f ? v - 637332621912723005 (Erişim Tarihi:11.03.2021)

- Petder Petrol Sanayicileri Derneği, 2011 Sektör Raporu, petder.org.tr/Uploads/ Document/1aea0686- b e c 3 - 4 4 a b - 8 6 3 6 - 5 8 3 d 3 8 a d 9 8 7 5 . p d f ? v - 636450462006312159 (Erişim Tarihi: 11.03.2021)

- Petder Petrol Sanayicileri Derneği, “Akaryakıt Satış Verileri”, petder.org.tr/tr-TR/akaryakit-satisverileri/ 628809 (Erişim Tarihi: 11.03.2021)

- https://www.teknolojidenbihaber.com/piyasadaki-kacak-akaryakit-orani-yuzde-8/ (Erişim Tarihi: 15.03.2021)

- Tarım Ve Orman Bakanlığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu, s.10. https:// www. tarimorman.gov.tr/Belgeler/Duyurular/2020_ YILI_KURUMSAL_MALI_DURUM_VE_BEK

___