BEPS 3 No.lu Eylem Planı: Kontrol Edilen Yabancı Kurumlara Yönelik Etkin Mevzuat Oluşturulmasının Esasları

Günümüzde gelişen ekonomik faaliyetlerin ve artan uluslararası ticaretin gündeme getirdiği sorunlardan birisi Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı-Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)kapsamında ülkelerin vergi gelirlerinin azalmasıdır. Ülkeler arasında uygulanan farklı vergi uygulamaları uluslararası şirketlerin vergi planlaması yapmasına neden olabilmekte ve bu durum ülkelerin vergi matrahlarının azalması sonucunu doğurmaktadır. OECD tarafından hazırlanan BEPS eylem planları içinde yer alan Kontrol Edilen Yabancı Kurumlara - Controlled Foreign Company (CFC) ilişkin rehberle ülkelerce CFC mevzuatının hazırlanması esnasında dikkat edilmesi gereken esaslar analiz edilmiştir. Makalemizde konu ile ilgili hazırlanan 3 No.lu Eylem Planına ilişkin hususlar ana hatlarıyla açıklanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

http://www.oecd.org/tax/designing-effective- controlled-foreign-company-rules-action-3-2015- final-report-9789264241152-en.htm

Kaynak Göster