Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East

Öz Günümüz İslam dünyası üzerinde Batı sömürgeciliğnin etkisi sonucu, yeni metot ve batılı değerler Kur’an yorumlarının temel ilgi alanları haline geldi. İki önemli entellektüel müslüman gurub batının bu sömürgeci meydan okumalarına farklı hermenutik araçlar kullanarak cevap vermektedir. Birincisi Kur’anın anlaşılmasında batılı metotları hermenutik modeller olarak adapte eden batılı eğitimden geçmiş entellektüeller tarafından uygulanmıştır. İslamın dynamik, uygulanabilir ve uyarlanabilir yapısına vurgu yapan ikincisi ise Islamın geleneksel araçlarını revize etmeye yakın kişiler tarafından icra edilmiştir. Her iki gurup da sömürgecilik sonrası değişen durumlarla İslam’ı bir araya getirmek içi yeniden yorumlamışlarsa da farklı çözümler kullanmışlardır. Birinci gruptakiler Batıdan adaptasyon yapma eğilimli iken, ikinciler ise çözümü içeriden bulmaya çalışmaktadırlar. Bu çalışma, Ortadoğu müslüman bilimadamlarından oluşan bu iki grubu önemli temsilcileri, eserleri ve batı etkisine karşı verilen cevap için kullanılan yöntemlerden kısaca bahsederek ele almaktadır

Kaynakça

Abu Zayd, Mafhum al-Nass: Dirasa fi Ulum al-Qur’an, Bayrut 1998.

Amin al-Khuli, Manhaj Tajdid fi al-Nahw wa al-Balagha wa al-Tafsir wa al-Adab, Cairo 1995, p. 233.

Andrew Rippin, Muslims : Their Religious Beliefs and Practices : The Contemporary Period, Volume 2. London, GBR: Routledge, 1993.

C. E. Black, The Dynamics of Modernity, New York: Harper and Row, 1966.

Charles Curzman (ed.), Modernist Islam 1840-1940 A Sourcebook, Oxford University Press 2002.

Dankwart A. Rustow, A World of Nations: Problems of Political Modernization, Was- hington: The Brookings Institution, 1967

Don Peretz, The Middle East Today, Westport: Praeger Publishers 1994.

Hasan Hanafi, “The Middle East, in whose world?” The Middle East in a Globalized World ed. by Bjorn Olav Utvik and Knut S. Vikor, 2007.

John O. Voll “Reneval and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah” in Voices of Resurgent Islam ed. By John L. Esposito New York and Oxford: Oxford Univer- sity Press 1983.

Khalaf Allah, al-Fann al-Qasasi fi al-Qur’an al-Karim, Cairo and Beirut 1999.

Marion J. Levy, Modernisation and the Structure of Societies, Princeton: Princeton University Press, 1966.

Mark Elvin, “A Working Definition of “Modernity”, Past and Present (1986), v. 113/1, pp. 209-213

Michael Mumisa, Islamic Law Theory and Interpretation, Maryland: Amana Publicati- ons 2002.

Milton-Edwards, B., Islamic Politics in Palestine, London: I.B. Tauris, 1996.

Moises Silva, “Contemporary Approaches to Biblical Interpretation” in An Introduction to Biblical Hermeneutics by Walter C. Kaiser at. al. Michigan: Zondervan Pub- lishing House 1994.

Mona Abul Fadl, Where East Meets West: Appropriating the Islamic Encounter for a Spiritual-Cultural Revival, London: The International Institute of Islamic Tho- ught 2010.

Moncef Ben Abdeljelil, “Reflections on The Critical Methods in the study of the Qur’an in Contemporary Arab Scholarship” Proceedings of the Workshop Corpus Coran- icum, Berlin, 7-9 October, 2005.

Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishāq Al- Shātibī’s Life and Thought, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Omid Safi, Progressive Muslims on Justice, Gender, and Pluralism, Oxford: Oneworld, 2003.

Ronald Nettler, “Muhamed Talbi on understanding the Qur’an”in Suha Taji- Farouki, Modern Muslim Intellectuals and the Qur’an, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 225- 240.

W. M. Watt, “Islam and the West” in Islam in the Modern World ed. By Denis Mac Eoin and Ahmed al-Shahi, London and Conberra: Croom Helm, 1983 p. 4-5.

Wael Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Usul al-Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 162-3

Wellek and Waren. Theory of Literature, New York 1956.

Yvonne Yazbeck Haddad, Contemporary Islam and the Chalenge of History, Albany: State University of New York Press, 1982.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173703, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2014}, volume = {22}, pages = {63 - 86}, doi = {}, title = {Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East}, key = {cite}, author = {Gökkır*, Necmettin} }
APA Gökkır*, N . (2014). Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East . Usul İslam Araştırmaları , 22 (22) , 63-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16707/173703
MLA Gökkır*, N . "Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East" . Usul İslam Araştırmaları 22 (2014 ): 63-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16707/173703>
Chicago Gökkır*, N . "Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East". Usul İslam Araştırmaları 22 (2014 ): 63-86
RIS TY - JOUR T1 - Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East AU - Necmettin Gökkır* Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 86 VL - 22 IS - 22 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East %A Necmettin Gökkır* %T Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East %D 2014 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD Gökkır*, Necmettin . "Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East". Usul İslam Araştırmaları 22 / 22 (Aralık 2014): 63-86 .
AMA Gökkır* N . Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East. USUL. 2014; 22(22): 63-86.
Vancouver Gökkır* N . Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East. Usul İslam Araştırmaları. 2014; 22(22): 63-86.
IEEE N. Gökkır* , "Western Challenges and Muslim Hermeneutical Responses: Post-colonial Interpretations of the Qur'an in the Middle East", Usul İslam Araştırmaları, c. 22, sayı. 22, ss. 63-86, Ara. 2014