Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)

Öz Hakkaniyet, emniyet ve adaletin büsbütün kaybolduğu, insan haysiyetinin alenen çiğnenmeye başladığı bir ortamda miladi 7. asrın başında Mekke’de nazil olmaya başlayan Kur’ân-ı Kerîm, Allah’a kul olmayı, dünyayı imar vazifesini hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde gerçekleştirmeyi ve emaneti ehline vermeyi talep etmekteydi. Bu yüce değerlerin anlaşılması ve yaşanması için ilk tefsirlerde öncelikle Kur’ân’ın dil yapısı ile fıkhî ve kelâmî yönleri üzerinde duruldu ve bu dönemde önemli kurucu metinler kaleme alındı. Ancak bu çok yönlü tefsir çalışmalarına rağmen Kur’ân’ın ana eksenini oluşturan ahlâkî boyutuyla ilgili müstakil bir tefsir türü çalışılmadı. Bu makalede, ahlâkın mahiyeti, Kur’ân’ın ahlâkî boyutu, Kur’ân’ın tümünü kapsayan ahlâkî tefsirin imkânı gibi hususlar ele alınarak bu yeni tefsir türü teklifi tanımlanmıştır. Keza çalışmada Kur’ân’ın ahlâkî tefsirini mümkün kılan temel dayanakların neler olabileceği üzerinde durulmuştur. Ahlâkî tefsirin imkânı ve lüzumu ile ilgili Kur’ân başta olmak üzere sünnet, klasik ve çağdaş tefsirler ve konuyla ilgili yapılan diğer ilmî çalışmalardan veriler toplanarak analizler yapmak suretiyle sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma neticesinde yeni bir tefsir türü olarak Kur’ân’ın ahlâkî tefsirinin mümkün olduğu anlaşılmış, bu yeni tefsir türünün dinî değerleri insana ve topluma ulaştırmada çok daha etkili olacağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

'Avde Halîl Ebû 'Avde. et-Tatavvuru’d-delâlî beyne'ş-şiri’l-câhilî ve luğati’l-Kur’ân. Ürdün: Mektebetü’l-Menâr, 1980.

Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn. es-Sünenü’l-kubrâ. Thk. Muhammed Abdukâdir Atâ. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { usul824273, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2021}, volume = {35}, pages = {113 - 138}, doi = {}, title = {Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)}, key = {cite}, author = {Bor, Adil} }
APA Bor, A . (2021). Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi) . Usul İslam Araştırmaları , 35 (35) , 113-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/62373/824273
MLA Bor, A . "Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)" . Usul İslam Araştırmaları 35 (2021 ): 113-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/62373/824273>
Chicago Bor, A . "Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)". Usul İslam Araştırmaları 35 (2021 ): 113-138
RIS TY - JOUR T1 - Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi) AU - Adil Bor Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 138 VL - 35 IS - 35 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi) %A Adil Bor %T Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi) %D 2021 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 35 %N 35 %R %U
ISNAD Bor, Adil . "Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)". Usul İslam Araştırmaları 35 / 35 (Mayıs 2021): 113-138 .
AMA Bor A . Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi). USUL. 2021; 35(35): 113-138.
Vancouver Bor A . Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi). Usul İslam Araştırmaları. 2021; 35(35): 113-138.
IEEE A. Bor , "Kur’an’ın Ahlâkî Tefsirinin İmkân ve Lüzumu (Yeni Bir Tefsir Türü Teklifi)", Usul İslam Araştırmaları, c. 35, sayı. 35, ss. 113-138, May. 2021