Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık

Öz Son dönemlerde ülkemizde Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitim ve öğretimi alanında keyfiyet ve kemiyet sorunu yaşanmaktadır. Tarihimizde, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bu alanda iz bırakan mümessiller ve eserler, artık görülmemektedir. Kur’an eğitim ve öğretimi konusunda, özellikle de hafızlık sistemimizde, sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inandığımız alternatif metotların denenmesi yararlı olacaktır. Başarısı tecrübe edilmiş bu metot ve programların, bizim sosyo-kültürel yapımıza uyarlanarak denenmesinde yeni ve farklı kazanımlar elde etme imkanı olacaktır

Kaynakça

Akdemir, Mustafa Atilla, Zübdetü’l-İrfan (yayınlanmamış doktora tezi, 1999), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akın, Ahmet, “Osmanlı’da Din Görevlisinin Konumu Üzerine Değerlendirmeler (Bursa Örneği)”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 8, (Kahramanmaraş 2006) s. 65-104.

Akyürek, Süleyman, “Kur’an Kursu Öğreticisinin Mesleki Yeterlilikleri”, Erciyes Üniver- sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 18, (Kayseri 2005), s. 175-192.

Ata, Ulvi, “Hafızlık ve Eğitimi”, Diyanet Aylık Dergi, sy. 222, (İstanbul 2009), s. 9-11.

Aydın, M. Şevki, “Kur’an Kursunda Hafızlık Eğitimi”, Diyanet Aylık Dergi, sy. 206, (İstanbul 2008), s. 23-24.

Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail b. İbrahim, el-Câmi’u’s-Sahîh, İstanbul 1981.

Cebeci, Suat ve Ünsal, “Bilal, Hafızlık Eğitimi ve Sorunları”, Değerler Eğitimi Dergisi, sy. 4, (İstanbul 2006), s. 27-52.

Evliyâ Çelebî, Seyâhatnâme, İstanbul, 1314/1897.

İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed, en-Neşr fi’l-Kıraati’l- Aşr, Beyrut, ty.

Kazıcı, Ziya, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, İstanbul 2004.

Shukri, Ahmad Khaled, “Turuku Tahfîzı’l-Kur’âni’l-Kerim fi’l-Ürdün ve Vesâili Tatvîrihâ”, Forum: el-Mülteka’l-Kur’âni’l-’İlmi’l-Evvel, Düzenleyen: el-Hey’etü’l- Alemiyye li Tahfîzı’l-Kur’âni’l-Kerîm, Tebliğler, 20-21 Ekim 2004, Cidde, s. 9.

Şahin, Hatice, İslam Kültür Tarihinde Kur’an Hıfzı Geleneği ve Günümüzdeki Uygulama Biçimleri (yayınlanmamış doktora tezi, 2011), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü.

Tirmizî, Ebû ‘İsâ Muhammed b. ‘İsâ, es-Sünen, İstanbul 1981.

Yüksel, Ali Osman, İbn Cezerî ve Tayyibetü’n-Neşr, İstanbul 1996.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173815, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2010}, volume = {13}, pages = {21 - 40}, doi = {}, title = {Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık}, key = {cite}, author = {Akdemir*, Mustafa Atilla} }
APA Akdemir*, M . (2010). Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık . Usul İslam Araştırmaları , 13 (13) , 21-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16716/173815
MLA Akdemir*, M . "Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık" . Usul İslam Araştırmaları 13 (2010 ): 21-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16716/173815>
Chicago Akdemir*, M . "Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık". Usul İslam Araştırmaları 13 (2010 ): 21-40
RIS TY - JOUR T1 - Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık AU - Mustafa Atilla Akdemir* Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 40 VL - 13 IS - 13 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık %A Mustafa Atilla Akdemir* %T Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık %D 2010 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 13 %N 13 %R %U
ISNAD Akdemir*, Mustafa Atilla . "Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık". Usul İslam Araştırmaları 13 / 13 (Haziran 2010): 21-40 .
AMA Akdemir* M . Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık. USUL. 2010; 13(13): 21-40.
Vancouver Akdemir* M . Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık. Usul İslam Araştırmaları. 2010; 13(13): 21-40.
IEEE M. Akdemir* , "Kur’an Ezberinde Kalite İhtiyacı ve Donanımlı Hafızlık", Usul İslam Araştırmaları, c. 13, sayı. 13, ss. 21-40, Haz. 2010