İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi

Öz Bu çalışmada Ebu Bekir İbn-i Tufeyl’in “Hay Bin Yakzan” ismiyle bilinen felsefi romanı ile Jean Jacques Rousseau’nun “Emile Yahut Çocuk Eğitimine Dair” isimli eserindeki eğitim düşüncesi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Giriş bölümünde her iki düşünür ve fikirleri hakkında genel bilgi verilmiştir. Takip eden bölümde bu iki düşünüre göre eğitimde kalıtım ve çevrenin etkisi, gelişim basamaklarına göre eğitim konusu ele alınmıştır. Bunlardan sonra her iki düşünürün eğitim sürecinde vurguladıkları diğer konular incelenmiştir. Çalışmanın sistematiği açısından her bir düşünürün ilgili konulardaki fikirleri ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Değerlendirme ve sonuç bölümünde her iki düşünürün çalışma kapsamında ele aldığımız düşünceleri karşılaştırılmıştır

Kaynakça

Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, Ankara: T.D.V. Yayınları, 1999.

Binbaşıoğlu, Cavit, Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınları, 1982.

Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000.

De Man, Paul, Okuma Allegorileri Rousseau, Nietsche, Rilke ve Proust’ta Figürel Dil, Çeviren. Mustafa Zeki Çıraklı, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.

Ergin, Hatice – Yıldız, S. Armağan, Gelişim Psikolojisi, Nobel, Ankara, 2012.

Fahri, Macit, İslam Felsefesi Tarihi, Terc. Kasım Turhan, İstanbul: Birleşik, 2000.

Goodman, Evin, İbn-i Tufeyl-İbn-i Sina, Ruhun Uyanışı Hay İbnYakzan, Terc. Yusuf Özkan Özburun- Serkan Özburun- Şehabettin Yalçın- Orhan Düz- Derya Örs, İstanbul: İnsan Yayınları, 2000.

Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları, 1999.

Hodgson, G.S. Marshall, İslamın Serüveni, Terc. Heyet, İstanbul, İz Yayınları, 1993.

İbn-i Tufeyl-İbn-i Sina, Hay Bin Yakzan, Hazırlayan N. Ahmet Özalp, İstanbul: Yapı Kredi, 1998.

İbn-i Tufeyl-İbn-i Sina, Ruhun Uyanışı Hay İbn-iYakzan, Terc. Heyet, İstanbul: İnsan Yayınları, 2000.

İnanç, Banu Yazgan- Bilgin, Mehmet - Kılıç Atıcı, Meral, Gelişim Psikolojisi Çocuk ve Ergen Gelişimi, Pegem Akademi, Ankara, 2011.

İnce, Abdullah, “İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Din Kavramı Üzerine Bir Karşılaştırma”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bingöl, 2013, Cilt 1, Sayı 1, /I, s. 97-119.

Kutluer, İlhan, “İbn-i Tufeyl Maddesi”, İslam Ansiklopedisi, C.19, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000.

Oruç, Cemil, Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi, Dem, İstanbul, 2011.

Özeri, Zeynep Nezahat, Din ve Ahlak Eğitimi, Dem, İstanbul, 2004.

Rousseau, Jean Jacques, Altı Kitabı İle Rousseau, Terc. Heyet, İstanbul: Türkiye Yayınla- rı, 1960.

Rousseau, Jean Jacques, Emil Yahut Terbiyeye Dair, Terc. H.Z. Ülken-Ali Rıza Ülgener- Salahattin Güzey, Türkiye Yay. İstanbul, 1966.

Rousseau, Jean Jacques, Toplum Sözleşmesi, Terc. AlpagutErenuluğ, Ankara: Öteki Yayınları, 1999.

Rousseau, Jean Jacques, Emile Yahut Çocuk Eğitimine Dair, Terc. Mehmet Baştürk- Yavuz Kızılçim, Erzurum: Babil Yayınları, 2000.

Selçuk, Mualla, Çocuğun Eğitiminde Dini Motifler, T. D. V. Yayınları, Ankara, 1991.

Selçuk, Ziya, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999.

Sunar, Cavit, İslam Felsefesi Dersleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967.

Tozlu, Necmettin, İbn-i Tufeyl’in Eğitim Felsefesi, İnkılab, İstanbul, 1993.

Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi, Ankara: Selçuk Yayınları, 1967.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173715, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2014}, volume = {21}, pages = {67 - 102}, doi = {}, title = {İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi}, key = {cite}, author = {İnce, Abdullah} }
APA İnce, A . (2014). İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi . Usul İslam Araştırmaları , 21 (21) , 67-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16708/173715
MLA İnce, A . "İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi" . Usul İslam Araştırmaları 21 (2014 ): 67-102 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16708/173715>
Chicago İnce, A . "İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi". Usul İslam Araştırmaları 21 (2014 ): 67-102
RIS TY - JOUR T1 - İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi AU - Abdullah İnce Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 102 VL - 21 IS - 21 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi %A Abdullah İnce %T İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi %D 2014 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 21 %N 21 %R %U
ISNAD İnce, Abdullah . "İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi". Usul İslam Araştırmaları 21 / 21 (Haziran 2014): 67-102 .
AMA İnce A . İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi. USUL. 2014; 21(21): 67-102.
Vancouver İnce A . İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi. Usul İslam Araştırmaları. 2014; 21(21): 67-102.
IEEE A. İnce , "İbn-i Tufeyl ve Jean Jacques Rousseau’da Eğitim Düşüncesi", Usul İslam Araştırmaları, c. 21, sayı. 21, ss. 67-102, Haz. 2014