Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu

Öz Bu makalede Ebü Bekir el—Haddâd’m Tefsiru’l-Haddâd ismiyle meşhur Keşfü’t—tenzîl fî tahkiki 'l—mebâhis ve't—te'vîl isimli eserinin muhtevası ve metodu tanı— tılmıştır. Haddâd rivayet ağırlıklı, orta hacimli bir tefsir olan eserinde, Kur’ân’ı başından sonuna kadar tefsir etmiş; bu tefsir işleminde Kur’ân’ın Kur’ân’la, sünnetle ve sahabe sözü ile tefsirine önem vermiş; kıraat farklılıklarına değinmiş ve nesihle ilgili ihtilaflı görüşlere yer vermiştir. Rivayet tefsirinin yanında dirayet metoduna da başvurmuş; Kur’ân’ın dil bilimleriyle tefsirini ihmal etmeyerek Kur’ân lafızları— nın izahı esnasında lugat, sarf, nahiv ve belagat alanında yeterince açıklamalar yapmıştır. Tefsirin muhteva ve metod açısından en çok dikkat çeken özelliklerinden biri onun fıkıh yönüdür. Haddâd, bu alanda en ihtilaflı konuları bile çok sade ve açık bir şekilde izah etmiş ve Hanefî fıkhına dair önemli ölçüde muhtevayı nakletmiştir. Makalede tefsirin metoduna dair örnekler geniş tutularak, eserin ana hatlarıyla muhtevasının ortaya çıkarılmasına gayret edilmiş; bu şekilde eserin tefsir tarihin— deki yeri ve öneminin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173689, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {67 - 94}, doi = {}, title = {Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu}, key = {cite}, author = {Özmen, Ferihan} }
APA Özmen, F . (2015). Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu . Usul İslam Araştırmaları , 23 (23) , 67-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173689
MLA Özmen, F . "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu" . Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 67-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173689>
Chicago Özmen, F . "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu". Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 67-94
RIS TY - JOUR T1 - Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu AU - Ferihan Özmen Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 94 VL - 23 IS - 23 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu %A Ferihan Özmen %T Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu %D 2015 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Özmen, Ferihan . "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu". Usul İslam Araştırmaları 23 / 23 (Haziran 2015): 67-94 .
AMA Özmen F . Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu. USUL. 2015; 23(23): 67-94.
Vancouver Özmen F . Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu. Usul İslam Araştırmaları. 2015; 23(23): 67-94.
IEEE F. Özmen , "Ebû Bekir el-Haddâd’ın Tefsir Metodu", Usul İslam Araştırmaları, c. 23, sayı. 23, ss. 67-94, Haz. 2015