Stapler ile ileal mesane (Stanford poş) oluşturulması-ilk deneyimler ve erken sonuçlar

Sistoprostatektomi sonrasında ortotopik mesane replasmanı yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu operasyonların nispeten kompleks oluşu birçok ürologun hastalara bu seçeneği sunma konusundaki cesaretini kırmaktadır. Daha önce tanımlanmış olan Stanford poş operasyonu 7 hastadaPoly-GIA absorbe olabilen stapler ile oluşturuldu. Rezervuar oluşturmak için geçen süre 12 ile 25 dakika arasında idi. Hiçbir olguda ek tedavi gerektiren komplikasyon olmadı. Poly-GIA kullanımı ek maliyete neden olmakla birlikte tekniği daha basitleştirmekte ve önemli zaman tasarrufu sağlamaktadır. İlk izlenimlerimize göre, bu şekilde yapılan ileal poşlar elle dikilerek yapılan özdeşleri ile fonksiyonel olarak kıyaslanabilir başarıya sahiptir ve bu konudaki karşılaştırmalı çalışmaları cesaretlendirmektedir.

Ileal neo-bladder (Stanford pouch) formation by using absorbable poly-GIA stapler

Heal Neo-Bladder (Stanford Pouch) Formation By Using Absorbable Poly-GIA Stapler- Orthotopic neobladder replacement has been widely used after cystoprostatectomy. The relative complexity of these operations has always been a major drawback for urologists to offer their patients this kind of treatment. We fashioned the previously described Stanford pouch by using absorbable Poly-GIA staples in 7 patients. The duration for reservoir formation ranged between 12 and. 25 minutes. None of the patients had complications that necessitated additional treatment. Despite the increase in cost, the use of Poly-GIA stapler simplifies the technique and cause considerable time saving. Our preliminary experience suggests that ileal pouches formed with such a technique have comparable success with those formed by manual suturing and further compared studies are justified.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

30058

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sigmoidorektal poş (Mainz poş II)

Yaşar BEDÜK, Tuğbay TUĞ, Sümer BALTACI, Yusuf Ziya MÜFTÜOĞLU, Önder YAMAN, Orhan GÖĞÜŞ

Nonseminomatöz testis tümörlerinde sinir koruyucu retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu: Türkiye'de ilk deneyim

F. Tuncay AKI, Haluk ÖZEN, İlteriş TEKİN, Ahmet ŞAHİN, Ali ERGEN, Doğan REMZİ

Spor yapmanın varikosel insidansına etkisi

E. Yener GÜLTEKİN, Cüneyd ÖZKÜRKÇÜGİL, Sıtkı ÖZDAMAR, B. Süha PARLAKTAŞ, Gökhan GÖKÇE

Tavşanlarda subkapsüler orşiektomi sonrası bone-wax protez yerleştirilmesi ve bunun antisperm antikor seviyesine etkisi

Recep BÜYÜKALPELLİ, MAHMUT ULUBAY, Şaban SARIKAYA, Filiz KARAGÖZ, M. Suat BOLAT, Sacit YILDIZ

Benign prostat hiperplazisine eşlik eden prostatik intraepitelyal neoplazinin, yaş, prostat spesifik antijen, prostat spesifik antijen dansitesi ve prostat ağırlığı ile ilişkisi

Ertan BATİSLAM, A. İhsan ARIK, Ali KARAKOÇ, Elif ÖZER, Hüseyin ÜSTÜN, M. Cemil UYGUR, Cankon GERMİYANOĞLU, Erol DEMOKAN

Böbrekte yer işgal eden lezyonların tedavisinde nefron koruyucu cerrahinin yeri

F. Tuncay AKI, Haluk ÖZEN, İlteriş TEKİN, Ömer ÖGE, Ahmet ŞAHİN, Sezer KENDİ

Benign prostat hiperplazili normotansif hastalarda doksazosin tedavisi

Deniz TUZLUOĞLU, Feridun ŞENGÖR, Serhat ONUR, Melih BEYSEL, OSMAN KÖSE

Laser prostatektomi komplikasyonlarının değerlendirilmesi

Feridun ŞENGÖR, OSMAN KÖSE, Ergin YÜCEBAŞ, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN

Stapler ile ileal mesane (Stanford poş) oluşturulması-ilk deneyimler ve erken sonuçlar

M. Cemil UYGUR, Uğur ALTUĞ, İbrahim YAMAN, Demokan EROL

Benign prostat hiperplazili hastalarda transüretral rezeksiyon sonrası mental durum

Tayfun GÜRPINAR, Ferhan DEREBOY, Semih ÖZKAN, Oğuzhan SARIYÜCE, Ali GÜNEŞ, Gönül ÇAKIL