Renal kolik tedavisinde intrakütan distile su enjeksiyonunun etkinliği

Bu açık, prospektif, randomize çalışmada diklofenak sodyum ile İntrakütan distile suyun renal kolik ağrısının iyileşmesindeki etkisi incelenmiştir. Renal kolik tablosu ile başvuran 100 hasta, iki gruba randomize edildi. Birinci gruptaki hastalara (n= 50) 75 mg i.m. diklofenak, ikinci gruptaki hastalara (n= 50) İntrakütan olarak 0.2 mi distile su enjeksiyonu yapıldı. Ağrının derecesi enjeksiyondan önce ve enjeksiyonu izleyen 45 dakika içerisinde yüz-ağrı skalası ile değerlendirildi. Distile su grubundaki hastaların % 70'inde tam cevap alındı. Ağrı yaklaşık olarak 1 dakikada kayboldu ve bu etki 30 dakika kadar sürdü. Diklofenak grubunda tam yanıt oranı % 90 idi. Yanıt alınma süresinin ortalama 30 dakika civarında olduğu belirlendi. Distile su enjeksiyonunun lokal yanma hissi dışında başka bir yan etkisi olmadı. Renal kolik tedavisinde İntrakütan distile su enjeksiyonunun kısa sürede etki eden, yan etkisi olmayan ucuz ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu düşünülmektedir.

Effectiveness of intracutaneous distilled water injection in the treatment of renal colic

In this open, prospective, randomised study the effectiveness of intracutaneous distilled water for the relief of renal colic pain was assessed. One hundred consecutive patients presenting with renal colic were randomised into two groups. Patients in the first group (n= 50) were given 75 mg i.m. diclofenac sodium and patients in the second group (n= 50) received intracutaneous injections of 0.2 ml distilled water. Intensity of pain was estimated by using the faces-pain scale before and up to 45 minutes after the injections. Full response rate was 70 % in distilled water group. Pain relief occured in approximately one minute and continued 30 minutes. The full response rate was 90 % in the diclofenac group. Time to response was determined as 30 minutes. Distilled water injections caused no side effects except local burning sense. Intracutaneous distilled water injection in the treatment of renal colic appears as a rapidly active, inexpensive, and effective treatment modality without side effects.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

388101

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erişkinlerde testiküler kan akımının tanımlanmasında renkli doppler ultrasonografi ve power doppler ultrasonografinin karşılaştırması

İlhan ÇELEBİ, Can KARAMAN

Korpus kavernozumda arteriyo-laküner fistüle bağlı bir yüksek akımlı priyapizm olgusu

Serhan TUNÇAY, M. Murat YILDIZ, Hüsamettin SARGIN

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde transüretral elektrovaporizasyon: Uzun dönem izlem sonuçları

Bora KÜPELİ, Fatih YALÇINKAYA, Osman KARABACAK, BÜLENT GÜNLÜSOY, Osman ÖZTEKE

Sigma-rektum poş ( Mainz poş II )

Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN

Üreteropelvik ve üreterovezikal bileşke darlık birlikteliği: Bir olgu sunumu

Bülent SOYUPAK, Süreyya K. SOYUPAK, Yıldırım BAYAZIT, İ. Atilla ARIDOĞAN, Nihat SATAR

Gleason 7 skoru orta derecede diferansiye bir tümör kabul edilmeli mi?

Serdar GÖKTAŞ, M. Özgür TAN, Yaşar ÖZGÖK, İbrahim YILDIRIM, Mete KİLCİLER, A. Fuat PEKER, Doğan ERDURAN

Bir üretra ve mesane küçük hücreli karsinom olgusu

FATİH TARHAN, Uğur KUYUMCUOĞLU, Mete ERGEN

Fournier gangrenli olgularda etyoloji, tedavi ve prognoz

Gebelerde ve meme kanserli kadınlarda serum prostat spesifik antijen

Fatih AYDIN, RAMAZAN AŞCI, ŞABAN SARIKAYA, A. Faik YILMAZ, Recep BÜYÜKALPELLİ, Sacit YILDIZ

Değişik nedenlere bağlı erektil disfonksiyonu olan hastalarda korpus kavernozum elektriksel aktivitesi

M. Murat BAŞAR, Müslüm YILDIZ, Halil BAŞAR, Fikri AK, Levent AYDOĞANLI, Zühal AKALIN