Mesanenin postoperatif spindl hücreli nodülü

Postoperatif spindl hücreli nodul cerrahi girişimi takiben kısa sürede gelişen ve sarkom ile karışabilen benign reaktif bir lezyondur. Yanlış tedavilere yolaçabileceği için ürologlar ve patologlar tarafından bilinmesi gereken bir olaydır. Elli-beş yaşındaki bir erkek hastada mesane kanseri nedeniyle yapılan transüretral tümör rezeksiyonundan sonra gelişen postoperatif spindl hücreli nodul sunulmuştur.

Postoperative spindle cell nodule of the bladder

Postoperative Spindle Celi Nodule ofthe Bladder-Postoperative spindle celi nodule is an uncommon benign reactive lesion ıvhich develops shortly after a surgical intervention and could be misdiagnosed as sarcoma. it should be recognised by both urologists and pathologists to avoid inappropriate treatment. We report a 55-year-old male patient who developed postoperative spindle celi nodule folloıving a transurethral resection for bladder cancer.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

30158

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pulse dye laser sonrasında rat mesanesindeki histopatolojik değişiklikler deneysel çalışma

FATİH YALÇINKAYA, Fuat HOMURLU, BÜLENT GÜNLÜSOY, Orhan YİĞİTBAŞI, FATMA FULYA KÖYBAŞIOĞLU, Sedat ÜNAL, HİKMET TOPALOĞLU

Benign prostat hiperplazisinin cerrahi tedavisinde laser tedavisinin transüretral prostatektomi ile karşılaştırmalı sonuçları

Zühtü TANSUĞ, Bülent SOYUPAK, Nihat SATAR, Necdet KIZILKAYA, Şaban DORAN, Uğur ERKEN

Bir mesane yabancı cisim olgusu

FATİH TARHAN, Aydın ÖZGÜL, Uğur KUYUMCUOĞLU, Ahmet KOLSUZ, Cemal GÖKTAŞ

Hastaneye yatırılan hastalarda rutin idrar tetkiki gerekli mi ?

Hayrettin ŞAHİN, A. Cengiz MUHTAR, M. Kamuran BİRCAN, N. İlhan İNAN, A. Ferruh AKAY

Evre 2 nonseminomatöz testis tümörlerinde primer kemoterapi

Murat LEKİLİ, A. Rıza AYDER, TALHA MÜEZZİNOĞLU

Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde finasterid ve doksazosin

Mesut ÇETİNKAYA, Ercüment ULUSOY, Reşat ÇİÇEKLİ, BÜLENT ÖZTÜRK, Öztuğ ADSAN, T. Murat KOŞAN

Glomerüler filtrasyon hızı hesaplanmasında kullanılan üç ayrı yöntemin karşılaştırılması

Hayrettin ŞAHİN, A. Cengiz MUHTAR, Abdurrahman KAPLAN, Kamuran BİRCAN, Abdullah GEDİK

Üreter taşlarının tedavisinde pnömatik, ultrasonik ve elektrohidrolik litotripsi yöntemlerinin karşılaştırılması

Hasan BİRİ, Nuri DENİZ, Zafer SINIK, Gökalp BİLİCİ, Turgut ALKİBAY, İbrahim BOZKIRLI

İki merkezli ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL) sonuçları

ÖNER ODABAŞ, Yüksel YILMAZ, Sabahattin AYDIN, Celalettin AKYOL, M. Kemal ATİLLA, Gökmen A. DOĞDU

Mesane taşı ile birlikteki benign prostat hiperplazisi tedavisinde elektrohidrolik litotripsi ve transüretral prostatektomi kombinasyonu

Oğuz ACAR, Mahmut YETKİN, Nazım MUTLU, Melih ÇULHA, Burhan BAĞATUR