Çocuk yaş grubunda perkütan nefrolitotomi

Böbrek ve üreter cerrahisi bütünüyle kalıcı değişiklik süreci içindedir. Perkütan olarak taş çıkarılması, büyük taşları kıracak emin ve güvenilir yöntemlerin gelişmesi ile üst üriner sistem taşı nedeniyle girişim yapılacak hastaların büyük kısmında uygulanması kabul edilen bir girişim olmuştur. Sekiz yıllık bir süre içerisinde ortalama yaşı 11 olan toplam 10 çocuğa 12 perkütan nefrolitotomi girişimi yapıldı. Ortalama 73 dakika ameliyat ve ortalama 5.5 gün hastanede kalma süresi mevcuttu. Başarı oranı % 100 olarak belirlendi. Perkütan nefrolitotominin çocuklarda etkin, güvenilir ve uygun bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılmaktadır.

Percutaneous nephrolithotomy for children

Percutaneous Nephrolithotomy For Children-The field of renal and ur et er al surgery is in a period of profound and permanent change. With the subsequent development of safe and effective means to fragment even large calculi, percutaneous stone extraction quickly gained acceptance as the procedure of choice for management of most patients requiring intervention for upper urinary tract calculi. In an eight-year period, 12 percutaneous nephrolithotomi.es were performed in 10 children with a mean age of 11 years. The mean operative time ivas 73 minutes and the mean hospital stay was 5.5 days. A 100 % success rate was achieved. Percutaneous nephrolithotomy appears as a technically feasible, safe, and efficacious treatment in children.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

29757