Amplatz dilatasyon seti ile üretral darlık tedavisi

Üretral darlığın ileri derecede sıkı, dar ve düzensiz olduğu durumlarda gerçek üretrayı bulmak güç olabilir. Bu durumlarda kılavuz üreteral kateter veya filiform bujiler dar segmenti ğeçemeyebilir. Ayrıca bu girişimler sırasında oluşabilecek yalancı geçitler daralmış üretra alanının geçilmesini daha da zorlaştıracaktır. Darlık proksimaline üreteral veya filiform kateterlerin geçirilemediği gergin ve düzensiz üretral darlığı bulunan bir hastada kullanılan daha az travmatik bir yöntem tanımlanmıştır.

The use of amplatz dilation set for treatment of urethral stricture

The Use of Amplatz Dilation Set for Treatment of Urethral Stricture- It can occasionally be difficult to define the native urethra when the urethral stricture is very tight and irregular. In such cases attempts to pass a filiform or üreteral catheter could be unsuccessful. Formation of a false passage will further complicate the treatment. A less traumatic method is described in a patient with a tight and irregular urethral stricture.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

836