Mecmûʿü’t-Tevârîh

Öz Türk dili, kültürü ve zengin tarihi, insanoğlunun hayat serüveninin başlangıcı ile var olmuş ve asırlarca devam etmiştir. Zengin bir tarihi ve kültürel geçmişe sahip olan Türklerin bu hazineleri kimi eserlerde kendilerine hayat bulmuşlardır. Söz konusu bu eserler, Türklerin kimliğini ve karakterini yansıtan bir ayna niteliğini de taşımaktadırlar. Bu eserlerde hem yakın dönemin hem de mitolojik dönemin izlerinden başlayan serüvenlere rastlamak dahi mümkündür. Bu eserlerde Türklerin mitolojik belleğine dair önemli örnekleri, varlığından haberdar olduğumuz ya da muhayyel olarak ürettiğimiz kahramanların izlerini ve ortaya çıkan tüm bu şeylerin toplum nezdinde ne anlam ifade ettiğini de görmemiz mümkündür. Türk kültürü bütün yönleriyle yansıtan ve adeta Türk kimliğinin birer belgesi olan eserler arasında Divanu Lûgati’t-Türk’ü, Şecere-i Terakkime’yi, Reşideddin Oğuznamesi’ni ve Dede Korkut Hikâyelerini saymak mümkündür.

Kaynakça

Mehmet Çeribaş, Mecmûʿü’t-Tevârîh, İstanbul: Kesit Yayınları, 2019, 390 s.

Kaynak Göster

Bibtex @kitap İncelemesi { uygur574065, journal = {Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-827X}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Merkez/Nevşehir, Türkiye}, publisher = {Adem ÖGER}, year = {2019}, volume = {}, pages = {148 - 150}, doi = {}, title = {Mecmûʿü’t-Tevârîh}, key = {cite}, author = {Kuralay, Onur} }
APA Kuralay, O . (2019). Mecmûʿü’t-Tevârîh . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi , (14) , 148-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uygur/issue/50967/574065
MLA Kuralay, O . "Mecmûʿü’t-Tevârîh" . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2019 ): 148-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uygur/issue/50967/574065>
Chicago Kuralay, O . "Mecmûʿü’t-Tevârîh". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2019 ): 148-150
RIS TY - JOUR T1 - Mecmûʿü’t-Tevârîh AU - Onur Kuralay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 150 VL - IS - 14 SN - -2458-827X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Mecmûʿü’t-Tevârîh %A Onur Kuralay %T Mecmûʿü’t-Tevârîh %D 2019 %J Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi %P -2458-827X %V %N 14 %R %U
ISNAD Kuralay, Onur . "Mecmûʿü’t-Tevârîh". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi / 14 (Aralık 2019): 148-150 .
AMA Kuralay O . Mecmûʿü’t-Tevârîh. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2019; (14): 148-150.
Vancouver Kuralay O . Mecmûʿü’t-Tevârîh. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2019; (14): 148-150.
IEEE O. Kuralay , "Mecmûʿü’t-Tevârîh", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, sayı. 14, ss. 148-150, Ara. 2019