Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Kur’an İlimleri

Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, 15 Nisan 1952’de, Özbekistan’ın Andican şehrinde doğmuştur. İlk dini bilgilerini babasından alan Muhammed Sadık, Sovyet Orta Mektebinde ve Buhara’daki Mir Arab Medresesinde okuduktan sonra girdiği Taşkent İmam Buhari Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1975 senesinde mezun olmuştur. 1976’da Libya Devlet İslâm Üniversitesine kabul edilmiş ve 1980’de başarıyla tamamlamıştır. Muhammed Sadık, ülkesine döndükten sonra Sovyetler döneminde Orta Asya ve Kazakistan Müslümanlar İdaresi Müftüsü, Taşkent İmam Buhari Yüksek İslam Enstitüsü Müdürü ve Özbekistan’ın bağımsızlığı sonrası ilk Müftüsü (Diyanet İşleri Başkanı) olma gibi önemli görevler ifa etmiştir. 10 Mart 2015’te Taşkent’te 63 yaşında vefat etmiştir. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, Tefsir ve Hadis ilimleri başta olmak üzere Temel İslam Bilimleri alanında yirmiden fazla müstakil eser telif etmiştir. Bu eserlerinden biri 2013 yılında neşredilen “Kur’an İlimleri” adlı kitabıdır. Bu kitap Sovyetlerin son dönemlerinde Kur’an İlimlerinin durumunu tasvir etmektedir. Yazar o dönemlerde Orta Asya’da lisans eğitimi veren tek dinî kurum olan Taşkent İmam Buhari Yüksek İslâm Enstitüsünün programına “Miras İlmi”, “Mustalahu’l- Hadis”, “Ahkâm Ayetlerin Tefsiri ” ve “Ulumi Kur’an” derslerini nasıl yerleştirdiği konusunda bilgi vermektedir. Yazarın bu eserindeki üslubu ve konuları tasnifi de önem arz etmektedir. Bu tebliğde Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf, hayatı ve eserleri tanıtılacak; özellikle Kur’an İlimleri kitabı üzerinde durulacaktır

Sheikh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf and Sciences of Koran

Sheikh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf has been borned on April 15, 1952, in the Andican city of Uzbekistan. Muhammed Sadik who has learned his first religious information from his father, after he has been educated in Soviet Middle School and Mir Arab Madrasah in Bukhara, he has been graduated from Tashkent Imam Bukhari High Science Institute in 1975. In 1976, he has been accepted to Libya National IslamicUniversity and finished successfully in 1980. Muhammed Sadik has returned to his country and during Soviets period he has performed such important duties like the Director Administration of Muslims of Central Asia and Kazakhstan, the Director of the High Islamic Institute in Tashkent Imam Bukhari and the first Mufti (The Director of Religious Affairs) after the independence of Uzbekistan. He passed away on March 10, 2015, in Tashkent, at the age of 63. Sheikh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf has compiled more than twenty self-contained works in the field of Basic Islamic Sciences, particularly Tafsir and Hadith sciences. One of his works beyond these is the “Koran Sciences” book which published in 2013. This book describes the situation of Koran Sciences in the late periods of Soviets. The author informs about how he placed the classes of “Heritage Science”, “Mustalahu’l- Hadis”, “Commentary of Judgment Verses” and “Ulumi Koran” to the program of Tashkent Imam Bukhari High Science Institute which has been the only enstitute providing undergraduate education in Middle East at those times. And also the author’s wording and dissection of the subjects in this work have importance. In this communique, Sheikh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf will be introduced with his life and works, especially the Koran Sciences book will be layed emphasis on

___

  • Birışık A (2012). Ulûmü’l-Kur’ân. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), 42: 135.
  • Erşahin S (2001). Özbek Alim Muhammed Sadık Muhammed Yusuf’un İslam’da İnsan
  • Hakları Adlı Eseri Üzerine. İslami Araştırmalar Dergisi, 14(2): 337-343. Muhammed Yusuf Muhammed Emin (2016). İslam’a Bağışlanan Ömür-Hatıra Kitabı,
  • Taşkent: Hilal- Neşr Neşriyat. Muhammed Yusuf Muhammed Sadık (2013). Hadis ve Hayat Kuran Faziletleri, Taşkent: Hilal-Neşr Neşriyat.
  • Muhammed Yusuf Muhammed Sadık (2013). Kur’an İlimleri. Taşkent: Hilal-Neşr Neşriyat.
  • Olcott M B (2007). A Face of Islam Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Washington: Carnegie Endowment. http://islom.uz/content/view/4194/149/, Erişim tarihi: 14 Mart 2016 https://uz.wikipedia.org/wiki/Shayx_Muhammad_Sodiq_Muhammad_Yusuf_kitoblari_ro%C
  • A%BByxati#cite_note-47, Erişim tarihi: 11 Mart 2016