ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI (6102 Sayılı TTK m. 392)

6102 sayılı TTK m. 392’de “Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı” düzenlenmiştir. Bu hak, yönetim kurulu üyesinin ağır ve kapsamlı sorumluluğunun bir gereğidir. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine tanınan bilgi alma ve inceleme hakkı, şahsi bir hak olup, bu hakkın kısıtlanması ve kaldırılması mümkün değildir. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme taleplerinin başkan ve ardından yönetim kurulu tarafından reddi halinde, TTK m. 392’de mehaz İsviçre düzenlemesinden farklı olarak mahkemeye müracaat imkânı getirilmiştir. Mahkemeye müracaat halinde, üye somut olarak istediği bilgilerin kendisine verilmesini istemelidir. Şirketin bu bilgi ya da belgeleri sunmaktan kaçınma hususunda haklı bir gerekçesi yoksa bu bilgi ve belgelerin sunulması gerekir. Bu anlamda yö- netim kurulu kararının butlanının (geçersizliğinin) tespitinin istenmesi, hükmün amacını gerçekleştirmekten uzaktır.

RIGHT TO INFORMATION AND INSPECTION OF BOARD MEMBERS OF JOINT-STOCK COMPANY (No. 6102 TCC Art. 392)

"Board members' right to Information and inspection" was arranged in the Turkish Commercial Code No.6102 Art. 392. This right is board member's heavy and extensive responsibility. Right to Information and inspection which is given to board members of joint-stock company, being an individual right, cannot be limited and abrogated. If board members' requests for information and inspection are rejected by chairman and then board members, appealing to court opportunity was enabled in Turkish Commercial Code Art. 392 differently from arrangement in Switzerland. In case of applying to the court, member must ask to be given himself/herself the information that he/she requested perceptibly. If the company doesn't have valid ground in avoidance of presentation of such information or documents, it has to submit them. In this sense, to demand the determination of the nullity of decisions of the board, it is far from accomplishing the aim of provision of law.

Kaynakça

A. Plüss/D. J-Kunz/A. Künzli: In: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich, Basel, Genf, 2007.

Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich, 2009.

Coştan, Hülya, “Yönetim Kurulunun Karar Alma Usulleri, Oy Hakkı, Yetersayılar ve Toplantı Talep Hakkı”, BATIDER, Eylül 2012, C. XXVIII, S. 3, s. 170.

Homburger, Eric: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher Kommentar), Bd. V/5b, Der Verwaltungsrat, Art. 707-726 OR, 2. Aufl., Zürich, 1997.

İmregün, Oğuz, “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yetersayıları ve Yönetim Kurulu Kararlarına Karşı Başvuru Yolları”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul, 2001, s. 281.

Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Ankara, Adalet Yayınevi, 2011.

Kaynak Göster