-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi

Anahtar Kelimeler:

-

-

Keywords:

-,

___

 • Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig, Metin-I, TDK Yay., 3. baskı, Ankara, 1991
 • Banguoğlu, Tahsin; Türkçenin Grameri, TDK Yay., 4. Baskı, Ankara, 1995
 • Brockelmann, C.; Osttürkısehe Grammatik Der Islamisehen Litteratur-Sprachen Mittelasıens, Leiden, 1954, s.261
 • Dankoff, R., Kelly, J.; Compendium Of The Turkic Dialeets, C. I, II, III, Harvard Üniversitesi Basımevi, 1982
 • Eckmann, Janos; Çağatayca El Kitabı, Çeviren: Günay Karaağaç, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1988
 • ;"Harezm Türkçesi", Tarihi Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara, 1979
 • Eraslan, Kemal; Eski Türkçede İsim-Fiiller, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1980, s. 153
 • Ercilasun, Ahmet Bican; Kutadgu Bilig Grameri-Fiil\ Gazi Üniversitesi Yay., Ankara, 1984
 • Ergin, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., 19. Baskı, İstanbul, 1990
 • Gabain, A. Von; Eski Türkçenin Grameri, Çeviren: Mehmet Akalın; TDK Yay., Ankara, 1988, s.82
 • Hacıeminöğlu, Necmettin; Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay, Ankara, 1996,
 • Karahan, Leyla; "Görülen Geçmiş Zaman Eki -DI/ -Dİ'nin Tarz Ve Bağlama Fonksiyonuna Dair " Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 28, 1-2,1998, s. 335-341
 • Karamanlıoğlu, Ali Fehmi; Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara, 1994, s. 142
 • Kaşğarh Mahmud; Divânü Lügati't-Tiirk, Çeviren: Besim Atalay, TDK Yay., Ankara, 1992
 • Korkmaz, Zeynep; "Kaşgarh Mahmud Ve Oğuz Türkçesi", Türk Dili Üzerine Araştırmalar, TDK Yay., Ankara, 1995, s. 241-253
 • Kuznetsov, İ. Petıo; "Türkiye Tiiıkçesinin MorfoEtimolojisine Dair " TDA Y-Belletcn, 1995, s. 193-262
 • Mansuroğlu Mecdut; "Karahanlıca", Tarihi Türk Şiveleri, TKAE Yay., Ankara, 1979,
 • Osman Fikri Sertkaya, "Bolsunğd Tep Tediler", Uluslar Arası Türk Dili Kongresi, 1988, Bildiriler, TDK Yay., Ankara, 1996, s. 135- 142
 • Özkan, Nevzat; "-Dik Sıfat-fiil Ekinden Yapılmış Zarf-fıil Ekleri Ve Gagavuz Türkçesi'nde Bir Zarf Fiil Eki: -DıcAAn (An/' 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 1996, TDK Yay., Ankara, 1999, s.891-900
 • Râsânen, M.; "Materialien zur Morphologie der Türkischen Sprachen", Helsinki, 1957, s. 202-203
 • Tekin Şinasi; İştikakçının Köşesi, Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler, Simurg, 2001
 • Tekin, Talat; Orhun Türkçesi Grameri, Simurg Yay., Ankara, 2000
 • Timurtaş, Faruk Kadri, Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul Üniversitesi Yay., 2. baskı, İst. 1981, s. 126-128

___

Bibtex @ { turkoloji527629, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {15}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Trkol\_0000000043}, title = {-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi}, key = {cite}, author = {Nalbant, Mehmet Vefa} }
APA Nalbant, M. V. (2002). -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi . Türkoloji Dergisi , 15 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Trkol_0000000043
MLA Nalbant, M. V. "-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi" . Türkoloji Dergisi 15 (2002 ): 0-0 <
Chicago Nalbant, M. V. "-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi". Türkoloji Dergisi 15 (2002 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi AU - Mehmet VefaNalbant Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Trkol_0000000043 DO - 10.1501/Trkol_0000000043 T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - doi: 10.1501/Trkol_0000000043 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi %A Mehmet Vefa Nalbant %T -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi %D 2002 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 15 %N 1 %R doi: 10.1501/Trkol_0000000043 %U 10.1501/Trkol_0000000043
ISNAD Nalbant, Mehmet Vefa . "-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi". Türkoloji Dergisi 15 / 1 (Mayıs 2002): 0-0 .
AMA Nalbant M. V. -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi. Türkoloji Dergisi. 2002; 15(1): 0-0.
Vancouver Nalbant M. V. -DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi. Türkoloji Dergisi. 2002; 15(1): 0-0.
IEEE M. V. Nalbant , "-DUK Eki Ve Divânü Lûgati't Türk'te —DUK Ekli Görülen Geçmiş Zaman Çekimi", , c. 15, sayı. 1, ss. 0-0, May. 2002, doi:10.1501/Trkol_0000000043