VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI

Toplumların amaçlarına ulaşabilmeleri için ilk olarak yapmaları gereken zaman kavramını etkin ve verimli kullanmaktır. Günümüzde çoğu kaynak yenilenebilir veya satın alınabilir. Fakat zaman diğer kavramlardan farklı olarak satın alınamaz ya da yenilemezdir. En önemlisi geri döndürülememektedir. Bu nedenle yaşamın en kıymetli kaynağı olan zaman dikkatli yönetilmelidir. Zaman yönetimi, zaman faktörünün göz önünde bulundurularak kaynağın etkin ve verimli kullanılmasıdır. Başarıyı hedefleyen toplumların yapması gereken en önemli şey zamanı etkili kullanmaktır. Toplumlar etkili zaman yönetimi sayesinde başarıya ulaşırlar. Günümüzde özel sektörün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında da zaman yönetiminin önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle adaletin tecil etmesinde önemli yer tutan zaman kavramının yargı camiası içerisinde de etkin kullanılmalıdır. Etkili bir zaman yönetimi uygulaması ile verimlilikte sağlanabilir. Bu nedenle zaman yönetimi ile verimlilik kavramları karşılıklı etkileşim içerisinde olan iki önemli kavramdır. Çalışmada, yargılamada zaman yönetimi kullanılmasının önemi belirtilmiş ve pilot adliye olan Erzurum adliyesinde uygulaması araştırılmıştır

Time Management With Regard to Productivity and Erzurum Courthouse Application

The first thing to be done that communities have to do to reach their goals is to use time notion in effective ve efficient way. Today, many resources are renewable or can be bought but time can not be bought or renewed as being different from other notions . Most important thing is that it can not be taken back. Thus time which is most valuable sources in life should be managed carefully. Time management is that source is used efficiently and effectively when time factor is considered. The most important thing to aim for success in society is to use time effectively. Thanks to effective time management, communities reach to success. Today, the importance of time management is great also on public institutions and organisations besides private sector. Thus , time notion which has got important place especially in reprieve of justice should be used efficiently in judgement community. The efficiency can be achieved with an effective time management application. Therefore, the concept of efficiency and time management are two important concepts that are in interaction. In the study, the importance of using time management and Erzurum Courthouse stated that the court pilot application were investigated

___

Akatay Ayten, Çelik Adnan, “Örgütlerde Zaman Yönetimi” Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Ankara, 2009, s. 30.

Alay, Sema, Koçak Settar, “Validity and Reliability Of Time Management Ques- tionnaire”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002, 22, s. 9-13.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, http://www.aihmbasvuru.com/78-bas- liklar/89-avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-altinci-madde.html (Erişim Tarihi: 03.2016).

Avrupa Yargı Sistemleri, Cepej Çalışmaları No:18, 2012, s. 420.

CEPEJ, Strasbourg, 8.12.2011, s. 4-5.

Eren Erol, Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 2003, s.147.

Sabuncuoğlu, Zeyyat, Vergiliel Tüz Melek, Örgütsel Psikoloji, Bursa, 2005, s.270.

Scott, Martin, Zaman Yönetimi. (Çev. Çelik, Cıngıl Aslı), İstanbul: Rota Yayın- ları, 2001.

Şimşek, M., Şerif., Yönetim ve Organizasyon, Konya, 1997.

TBMM Resmi Ağı https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf (Eri- şim Tarihi: 15.03.2016).

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: http://www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 03.2016).

Ünker, Ümit, “Etkili Zaman Yönetimi”, umitunker.com, 2013 (Erişim Tarihi: 03.2016)

Vitkauskas Dovydas, Dikov Grigoriy, (Çev. Cengiz, Serkan), Avrupa Konseyi İn- san Hakları El Kitapları, Adil Yargılama Hakkının Korunması, Strazburg 2012, s. 83-85.

Yaman, Ertuğrul, “Kamu Yönetiminde İletişim ve Yönetişim”, İzmir, 2012, s.517.

Yücel, T, Mustafa., “Adli Yargıda Makul Süre Felsefesi ve Matematiği”, 2015, s. 38.

___

Bibtex @ { taad694153, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2016}, number = {27}, pages = {437 - 450}, title = {VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Deliöz, Kadir and Güzel, Dilşad} }
APA Deliöz, K. & Güzel, D. (2016). VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (27) , 437-450 .
MLA Deliöz, K. , Güzel, D. "VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 437-450 <
Chicago Deliöz, K. , Güzel, D. "VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2016 ): 437-450
RIS TY - JOUR T1 - VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI AU - Kadir Deliöz , Dilşad Güzel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 437 EP - 450 VL - IS - 27 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI %A Kadir Deliöz , Dilşad Güzel %T VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI %D 2016 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 27 %R %U
ISNAD Deliöz, Kadir , Güzel, Dilşad . "VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 27 (Temmuz 2016): 437-450 .
AMA Deliöz K. , Güzel D. VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI. TAAD. 2016; (27): 437-450.
Vancouver Deliöz K. , Güzel D. VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2016; (27): 437-450.
IEEE K. Deliöz ve D. Güzel , "VERİMLİLİK AÇISINDAN ZAMAN YÖNETİMİ VE ERZURUM ADLİYESİ UYGULAMASI", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 27, ss. 437-450, Tem. 2016