KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif

Türkiye’nin taraf Anayasa’nın 90. maddesi gereğince iç hukukta kanun hükmünde bulunan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6/1. maddesine göre herkes, “medeni hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde” adil yargılanma hakkına sahiptir. Ancak madde metninde geçen “medeni” ibaresi, ülkemizde idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklarda Sözleşme’nin uygulanabilir olup olmadığı hususunda tereddüt uyandırmaktadır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Büyük Dairesi, 1999, 2007 ve 2016 yıllarında verdiği üç ayrı kararı ile kamu görevlileriyle ilgili idari uyuşmazlıklar bakımından söz konusu tereddüdü giderebilecek bazı prensipler benimsemiştir. Bu bağlamda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin söz konusu üç kararı ile ortaya konulan prensipler ve bu prensiplerin Türk İdare Hukukuna etkileri bu makalenin konusunu oluşturmaktadır

The Applicability of the Right to Fair Trial to Administrative Cases Regarding the Public Servants The ECtHR’s Perspective From Pellegrin 1999 to Baka 2016

Pursuant to article 6/1 of the European Convention on Human Rights to which Turkey is a party and which has the force of law according to Article 90 of the Constitution, everyone is entitled to a fair trial in the determination of his civil rights and obligations. However the notion of “civil” mentioned in the article causes a hesitation whether the article 6 of the Convention is applicable to disputes under the competence of the administrative courts in our country. With its three different judgments delivered in 1999, 2007, and 2016, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights adopted some principles which might take that hesitation away. In this context the principles laid down by the said three judgments of the European Court of Human Rights and these principles’ effects to the Turkish Administrative Law are the subjects of this article.

___

DEMİRKOL Selami, AKBULUT Emre. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına Dayanılarak Türkiye’de Yapılan Anayasa ve Yasa Değişiklikleri (2000-2013), 1. Bası, Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2015.

HARRIS David, O’BOYLE Michael, BATES Ed, BUCKLEY Carla. Law of the European Convention on Human Rights, 3. Bası, Oxford: Oxford University Press, 2014.

JACOBS Francis G., WHITE Robin, OVEY Clare. The European Convention on Human Rights, 5. Bası, New York: Oxford University Press, 2010.

İNCEOĞLU Sibel. Adil Yargılanma Hakkı, in: Sibel İnceoğlu (editör), İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa – Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kapsamında Bir İnceleme, 1. Bası, Ankara: Şen Matbaa, 2013, syf.209-286.

İNCEOĞLU Sibel. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı – Kamu ve Özel Hukuk Alanlarında Ortak Yargısal Hak ve İlkeler, 2. Bası, İstanbul: Beta, 2005.

LEANZA Piero, PRIDAL Ondrej. The Right to a Fair Trial, Article 6 of the European Convention on Human Rights, 1. Bası, The Netherlands: Kluwer Law International, 2014.

LETSAS George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights, 1. Bası, New York: Oxford University Press, 2009.

MOLE Nuala, HARBY Catharina. The Right to A Fair Trial, A Guide to the Implementation of Article 6 of the ECHR, Human Rights Handbooks No.3, 2. Bası, Belgium: Council of Europe, 2006.

PARMAR Sejal. Vilho Eskelinen v Finland: The Further Extension of ECHR Article 6 to Disputes Concerning Civil Servants, European Human Rights Law Review, Issue 4, 2007, syf.441-449.

REID Karen. A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 4. Bası, London: Sweet & Maxwell, 2012.

___

Bibtex @ { taad694075, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2017}, number = {29}, pages = {225 - 254}, title = {KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif}, key = {cite}, author = {Akbulut, Emre} }
APA Akbulut, E. (2017). KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (29) , 225-254 .
MLA Akbulut, E. "KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 225-254 <
Chicago Akbulut, E. "KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2017 ): 225-254
RIS TY - JOUR T1 - KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif AU - Emre Akbulut Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 254 VL - IS - 29 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif %A Emre Akbulut %T KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif %D 2017 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 29 %R %U
ISNAD Akbulut, Emre . "KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 29 (Ocak 2017): 225-254 .
AMA Akbulut E. KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif. TAAD. 2017; (29): 225-254.
Vancouver Akbulut E. KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; (29): 225-254.
IEEE E. Akbulut , "KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ İDARİ DAVALARDA ADİL YARGILANMA HAKKININ UYGULANABİLİRLİĞİ Pellegrin’den 1999 Baka’ya 2016 İHAM Perspektif", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sayı. 29, ss. 225-254, Oca. 2017