VARLIK DERGİSİ’NDEKİ EDEBİ YARIŞMALAR (1933-1991)

Yayın hayatındaki yerini 1933’ten günümüze kadar koruyan Varlıkdergisi Türk basın tarihinin en saygın edebiyat dergilerinden biridir. Varlıkdergisi ve sonradan kurulan Varlık Yayınevi pek çok açıdan edebiyat dünyasına katkıda bulunmuştur. Bu katkıların önemlilerinden biri derginin edebiyatın çeşitli alanlarında düzenlediği yarışmalardır. Varlık dergisi roman, şiir, çeviri, deneme, inceleme gibi alanlarda yarışmalar açmıştır. Bu yarışmalarda yeni sanatçıların tanınmasına yardımcı olmak, edebiyat dünyasını hareketlendirmek ve edebiyatın basında daha çok yer almasını sağlamak amaçlanmıştır.Çalışmanın amacı Varlık dergisinin elli yedi yıl boyunca düzenlediği edebî yarışmaları araştırarak hem dönemin edebiyat ortamının belirlenmesine katkıda bulunmak hem de söz konusu yarışmaları Türk edebiyatına katkısı açısından değerlendirmektir. Söz konusu yarışmalar, dönemlerinde edebiyat dünyasının hareketlenmesine ve edebiyatın popülaritesinin artmasına büyük ölçüde hizmet etmiştir. Ayrıca bu yarışmalar sayesinde pek çok genç sanatçı hem adını duyurma hem de eserlerini yayınlama imkânı bulmuştur.Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında değerlendirilen doküman analiziyle yapılandırılmıştır. Makale, Varlık dergisi ekseninde şekillendiği için dipnot ve kaynakça sisteminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır. Bunun temel sebebi konuyla ilgili haber, duyuru ve değerlendirmelerin önemli bir bölümünün isimsiz yayınlanmasıdır. Hem dipnot hem de kaynakçada isimsiz yazılarda, yazı adı öne alınmıştır. Az olmakla birlikte ne yazar adı ne de yazı başlığı içermeyen haber ve duyurularda ise süreli yayın adına öncelik tanınmıştır.

Kaynakça

1000. sayı gençlik ödülleri. (1990, 1 Temmuz). Varlık, 2

Anket müsabakamız. (1953, 1 Ağustos). Varlık, 13

Anket müsabakamız neticelendi. (1953, 1 Kasım). Varlık, 12

Anketimiz. (1951, 1 Şubat). Varlık, 17

Anketimiz: en beğendiğiniz şair kimdir? (1951, 1 Ocak).Varlık, 13

Anketimizin neticeleri. (1953, 1 Kasım). Varlık, 2

Billy, A. (1955, 1 Şubat). Edebiyat armağanları. Varlık, 2

Bir karar. (1956, 1 Ağustos). Varlık, 2

Bir şiir, iki tercüme. (1952, 1 Şubat). Varlık, 10

Cevdet Kudret’e emeğe saygı plaketi. (1988, 1 Ağustos). Varlık, 2

Dikkat çekilecek birkaç nokta. (1987, 1 Eylül). Varlık, 2

Dikkat. (1954, 1 Kasım).Varlık, 29

Dizdaroğlu, H. (1956, 15 Haziran). Kitaplar arasında-bir yarışmanın iki verimi. Varlık, 22-23

Edebiyat armağanları. (1955, 1 Mayıs).Varlık, 2

Edebiyat mükâfatları. (1952, 1 Eylül).Varlık, 17

Eleştiri yarışmamız. (1972, 1 Aralık).Varlık, 9

Eleştiri yarışmamız. (1977, 1 Haziran). Varlık, 14

Evren, E. (1956, 1 Nisan). Bir yarışma, bir kutlama. Varlık, 21

İki yeni yarışma. (1954, 1 Ocak). Varlık, 16-17

Kavukçu, C (1987, 1 Kasım). Gemide Varlık, 18-19

Müddet bitti. (1955, 1 Ekim). Varlık, 17

Nayır, Y.N. (1948, 1 Şubat). Ayın olayları: hikâyeciliğimiz. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1948, 1 Mart). Ayın olayları, yeni Türk hikâyeleri. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1948, 1 Nisan). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y. N. (1948, 1 Mayıs). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y. N. (1948, 1 Haziran). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y. N. (1948, 1 Temmuz). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y. N. (1948, 1 Ağustos). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y. N. (1948, 1 Ekim). Ayın olayları, Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1948, 1 Eylül). Ayın olayları: bir mektup. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1948, 1 Kasım). Ayın olayları: müsabakamız. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1949, 1 Ocak). Ayın olayları: hikâye müsabakamız. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1951, 1 Mart). Ayın olayları: anketimiz. Varlık, 2

Nayır. Y.N. (1952,1 Eylül). Edebiyat mükâfatları. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1955, 1 Şubat). Ayın olayları: yeni armağanlar. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1955, 1 Mart). Ayın olayları: şiir yarışmamız. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1955, 1 Mayıs). Ayın olayları: armağan ayı. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1956, 1 Ocak). Ayın olayları: armağanlar. Varlık, 2

Nayır, Y.N. (1956, 1 Şubat). Ayın olayları: armağanlar. Varlık, 2

Okuyucularımızla baş başa. (1951, 1 Şubat). Varlık, 17

Okuyucularımızla baş başa. (1956, 1 Ocak). Varlık, 25

Okuyucularla baş başa. (1956, 1 Nisan). Varlık, 22

Özer, K. (1983, 1 Nisan). Varlık’tan. Varlık, 2

Özer, K. (1984, 1 Mayıs). Varlık’tan. Varlık, 2

Sanatçılarla konuşmalar: Gülten Akın anlatıyor. (1956, 1 Aralık). Varlık, 14

Şiir jürisi. (1956, 15 Eylül). Varlık, 2

Şiir yarışmamız. (1955, 1 Şubat). Varlık, 15

Kaynak Göster