L-Sistein - kreatinin’in ve L-sistein.HCl (BDHL-sistein) - kreatinin’in Co(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) ile Karışık Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini

Bu çalışmada kreatinin ve iki aminoasit'in Co(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) ile oluşturduğu karışık komplekslerin kararlılık sabitleri potansiyometrik titrasyon yöntemi ile tayin edilmiştir. Üçlü komplekslerin stabilite sabitleri Irving Rossotti yöntemi ile 25ºC de ve iyonik kuvvet NaClO4 ile sabit tutularak (0.11M) sulu çözeltide incelenmiştir. Ayrıca oluşan komplekslerin koşullu oluşum sabitleri pH'a bağlı olarak hesaplanmış ve belirli bir pH bölgesinde koşullu oluşum sabitinin maksimum olduğu değerin deneysel olarak bulunan kararlılık sabiti ile uyum içinde olduğu gözlenmiştir. Hesaplanan koşullu oluşum sabitlerinden yararlanılarak karışık kompleksten türeyen çeşitli türlerin bağıl bollukları incelenmiştir. İyonik kuvvet NaClO4 ile I=0.11 de sabit tutulmuştur. 250C da L-sistein ve kreatinin'in metal komplekslerinin kararlılık sabitleri: Zn(II)-L-sistein-kreatinin için logK=3.20, Co(II)-L-sistein-kreatininiçin logK=4.24 ve logK2=3.58, Cd(II)-L-sistein-kreatinin için logK=3.22, Mn(II)-L-sistein-kreatinin içinlogK=3.65 ve Co(II)-BDHL-sistein-kreatinin için logK=5.34, Cd(II)-BDHL-sistein-kreatinin içinlogK=5.30, Zn(II)BDHL-sistein-kreatinin2 için logK1=5.35 ve logK2=3.93, Mn(II)-BDHL-sistein- kreatinin2 için logK1=5.40 ve log K2=3.49 olarak hesaplanmıştır

The Determination of The Stability Constants of Mixed Ligand Comlexes of Creatinine-L-Cysteine and Creatinine-LCysteine Hydrochloride With Co(Ii), Cd(Ii), Zn(Ii), Mn(Ii): Using Potentiometric Method

In this study, a potentiometric titration technique has been used to determine stability constants for the various complexes of Zn(II), Co(II), Cd(II) and Mn(II) with creatinine and two amino acids. Stability constants of ternary systems have been evaluated by the method suggested by Irving-Rossotti at 25ºC and 0.11M ionic strength (kept constant with NaClO4 ) in aqueous solution. In addition, the conditional constants were calculated as a function of pH. The maximum values of the conditional formation constants were found to be in accordance with the mixed-ligand complex formation constants in a given pH region. In addition, the mole fractions of different species from mixed complexes were calculated by means of formation constants. The values of stability constants of mixed-ligand complexes at 25ºC were calculated as follows: logK=3.20 for Zn(II)-L-cysteine-creatinine,logK1 =4.24 and logK2 =3.58 for Co(II)-L-cysteinecreatinine2 , logK=3.22 for Cd(II) - L-cysteine – creatinine, logK=3.65 for Mn(II) - L-cysteine – creatinine and logK=5.34 for Co(II)-BDHL-cysteine-creatinine, logK=5.30 for Cd(II)-BDHL-cysteine-creatinine, logK1 =5.35 and logK2 =3.93 for Zn(II) - BDHL-cysteine - creatinine2 , logK1 =5.40 and logK2 =3.49 for Mn(II) - BDHL-cysteine - creatinine2.

___

1. Coryell CD, Special Problems in the formation of Metal Complexes in Chemical Specifity in Biological Interaction, Academic Press, New York 90, 1954.

2. Mitewa M, Coordination Properties of the Bioligand Creatinine and Creatine in various Reaction Media, Coord Chem Rev 140, 1-25, 1995.

3. Ralph TR, Hitchman ML, Millington JP, Walsh FC, Electrosynthesis of L-Cysteine at Solid Electrodes, J Electroanal Chem 1, 375 , 1994.

4. Anderson ME, Meister A, Marked increase of cysteine levels in many regions of the brain after administration of 2-oxothiazolidine-4- carboxylate, Faseb J 3, 1632–1636, 1989.

5. Narayanau S, Appleton HD ,Creatinine a review, Clin Chem 26, 1119, 1980.

6. Kley RA, Vorgerd M, Tarnopolsky MA, Cochrane Database Syst, Rev Jan 24,1, 2007.

7. Mitewa M, Coordination Properties of the Bioligand Creatinine and Creatine in various Reaction Media, Coord Chem Rev 140,1-25, 1995.

8. Hitchman ML, Millington JP, Walsh FC, The electrochemistry of L-cysteine and L- cystine , J Electroanal Chem 17 , 375 ,1994.

9. Itoh T, Kaneko T, Izumi Y, Chibata I, Itoh I, Synthetic Production and Utilisation of Amino Acids, Halsted Press, New York Ch. 6, 1974.

10. Bajpai S, Limaye SN, Saxena MC, Formation Constants and Extrastabilization of Mixed Complexes of Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), and Cd(II) with α, α ″-dipryridil-o- phenan-throline and AminoAcids, Acad Sci Lett 16, 237-241, 1993.

11. Irving HM, Rossotti HS, Methods for computing successive stability constants from experimental formation curves, J Chem Soc 3397-3405, 1953. The calculation of formation curves of metal complexes from pH titration curves in mixed solvent, J Chem Soc 2904-2910, 1954.

12. Bjerrum J, Metal Ammine Formation in Aqueous Solution, P Haase and Son, Copenhagen 1941.

13. Calvin M, Wilson KW, Stability of chelate compounds, J Am Chem Soc 67, 2003-2007 1945.

14. L’ Heureaux GA, Martell AE, Mixed ligand chelates of copper(II), J Inorg Nucl Chem 28, 481 , 1966.

15. Harkins TR, Freiser H, Adenine metal complexes, J Am Chem Soc 80, 1132-1135, 1958.

16. Burger K, Biocoordination Chemistry: Coordination Equilibria in Biologically Active Systems, Ellis Horwood, New York , 1990.

17. Still E, Stability of ternary copper-nitrilotriacetic acid complexes, Anal Chim Acta 107, 105-112, 1979.

18. Karaderi S, Bilgic D, Determination of stability constants binary complexes of Alizarin with Mg (II) and Al (III) by Potentiometric and spectrophotometric methods, Rev in Inorg Chem 27(4),251- 261 , 2008.

19. Karaderi S, Bilgic D, Dölen E, Pekin M, Determination of stability constants of mixed ligand complexes of Cu(II) with Creatinine and Ethylenediamine tetraacetic acid or L-glutamic acid: Potentiometric and spectrophotometric methods, Rev in Inorg Chem 27(6), 459-472, 2007.

20. Karaderi S , Bilgic D, Zinc(II) and Cadmium(II) binary complexes with Creatinine and their mixed-ligand complexes with L-asparagine or L-glutamic acid: Potentiometric studies , Main Group Metal Chem 3, 29, 145-155, 2006.

21. Bilgic D, Pekin M, Karaderi S, Ulgen M, The determination of stability constants of para substituted N-benzylideneaniline metal complexes by a potentiometric method, Rev in Inorg Chem 23(2),107-119,2004.

___

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences
  • ISSN: 1304-530X
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000

6.6b294

Sayıdaki Diğer Makaleler

Quantification of Clioquinol in Bulk and Pharmaceutical Dosage Forms by Stability Indicating LC Method

Usmangani K CHHALOTIYA, Kashyap K BHATT, Dimal A SHAH, Mrunali R PATEL

Dietilkarbamazin Sitrat ve Klorfeniramin Maleat’ın Kombine Dozaj Formlarında Miktar Tayinleri için LC Yöntemi Geliştirilmesi

Dimal A SHAH, Swapnil S DOSHI, Sunil L. BALDANIA, Usman K CHHALOTIYA, Kashyap K BHATT

Gülhan Turan ZITOUNI1, Mehlika Dilek ALTINTOP, Ahmet ÖZDEMİR1, , Zafer

Asım KAPLANCIKLI, MİRİŞ DİKMEN

Cytotoxic and Antibacterial Activities of Centaurea cadmea Boiss.

Kaveh Alizadeh ASTARİ, Şüra BAYKAN EREL, FADİME AYDIN KÖSE, ÇİNEL KÖKSAL KARAYILDIRIM, Canan KARAALP

Commelina benghalensis Linn.’in Analjezik ve Anti-inflamatuvar Aktivitesi

Faroque HOSSAIN, Sanjib SAHA, Md. Mohinul ISLAM, Shimana NASRIN, Suraj ADHIKARI

Gabapentin’in Doğrudan Basım Yöntemiyle Hazırlanmış HPMC Bazlı Uzatılmış Salım Yapan Matrix Tableti

Manish R BHISE, Sumedh P MOHOD, Mahesh B. NARKHEDE, Sandip B SAPKAL

Folik Asit’in Bor-katkılı Elmas Elektrot Üzerinde Elektrokimyasal Davranışı: Tabletlerden Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Tayini

Yavuz YARDIM, ZÜHRE ŞENTÜRK

L-Sistein - kreatinin’in ve L-sistein.HCl (BDHL-sistein) - kreatinin’in Co(II), Cd(II), Zn(II), Mn(II) ile Karışık Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini

SERAP KARADERİ, DİLEK BİLĞİÇ ALKAYA, Ayşen KURT CÜCÜ

Hemoroid Tedavisi İçin Myrtus communis Uçucu Yağı: Randomize Çift-kör Çift-plasebo Paralel Grup Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yunes PANAHI, Seyed MORTEZA MOUSAVI-NAYEENI, Amirhossein SAHEBKAR, Alireza RAHIMNIA, Fatemeh BEIRAGHDAR, Mohsen SOLTANBAKHSH, Saber IMANI

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin İlaç Tanıtımları Hakkındaki Görüşleri

ALİYE MANDIRACIOĞLU, BÜLENT KIRAN